தங்கம் விலை வியாழக்கிழமை (31/05/2018) சவரனுக்கு 56 ரூபாய் உயர்ந்தது..!

சென்னை: தங்கம் விலை வியழக்கிழமை (31/05/2018) சவரனுக்கு 56 ரூபாய் உயர்ந்தது. சென்னையில் ஒரு சவரன் தங்க நகை 23,752 ரூபாய் என்றும், ஒரு கிராம் தங்க 2,969 ரூபாய் என்றும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

அதே நேரம் 1 கிராம் 24 காரட் சுத்த தங்கம் 3,118 ரூபாய் என்றும், 1 சவரன் 24,944 ரூபாய் என்றும் 10 கிராம் 31,180 ரூபாய் என்றும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தங்கம் போன்றே வெள்ளி விலையும் கிராம் ஒன்றுக்கு 0.40 பைசா உயர்ந்து ஒரு கிலோ வெள்ளி 43,200 எனச் சென்னையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.

பிற மாநில விலை நிலவரம்

Have a great day!
Read more...

English Summary

Chennai Gold rate increased Rs.56 per sovereign