முகப்பு  »  வங்கி  »  IFSC குறியீடு  »  இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கமர்சியல் பாங்க் ஆஃப் சீனா

Find Industrial and Commercial Bank of China IFSC & MICR Code

இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கமர்சியல் பாங்க் ஆஃப் சீனா IFSC Code

The country's central bank (RBI) has specified three ways in which we can remit money. These include the popular NEFT, RTGS and IMPS. However, to undertake these transactions, we must have the IFSC Code allotted by RBI to each bank and the specified branch.

The இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கமர்சியல் பாங்க் ஆஃப் சீனா IFSC Code is an 11-digit alphanumeric code having special 4 characters, 'ICBK', stand for the name of the bank, the fifth character is always 'zero' for future use and the final six characters specify the 'exact branch address'.

How to Search for இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கமர்சியல் பாங்க் ஆஃப் சீனா IFSC Codes?

If you are searching for the IFSC code of your home branch, you can use two mechanisms to search. In the offline mode you will find it written on your cheque book, which has been given to you by the இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கமர்சியல் பாங்க் ஆஃப் சீனா branch. If you are looking for online IFSC Code of இண்டஸ்ட்ரியல் அண்ட் கமர்சியல் பாங்க் ஆஃப் சீனா you can find here in Goodreturns.

State Wise Industrial and Commercial Bank of China IFSC & MICR Code

Find IFSC

Get Latest News alerts from Tamil Goodreturns