முகப்பு  »  வங்கி  »  IFSC குறியீடு  »  நகர் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பாங்க்

Find Nagar Urban Co-Operative Bank IFSC & MICR Code

நகர் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பாங்க் IFSC Code

The country's central bank (RBI) has specified three ways in which we can remit money. These include the popular NEFT, RTGS and IMPS. However, to undertake these transactions, we must have the IFSC Code allotted by RBI to each bank and the specified branch.

The நகர் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பாங்க் IFSC Code is an 11-digit alphanumeric code having special 4 characters, 'NUCB', stand for the name of the bank, the fifth character is always 'zero' for future use and the final six characters specify the 'exact branch address'.

How to Search for நகர் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பாங்க் IFSC Codes?

If you are searching for the IFSC code of your home branch, you can use two mechanisms to search. In the offline mode you will find it written on your cheque book, which has been given to you by the நகர் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பாங்க் branch. If you are looking for online IFSC Code of நகர் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பாங்க் you can find here in Goodreturns.

State Wise Nagar Urban Co-Operative Bank IFSC & MICR Code

Find IFSC

Get Latest News alerts from Tamil Goodreturns