Tap to Read ➤

எல்ஐசி IPO

முழு விபரம்

மே 4ஆம் தேதி துவக்கம்

மே 9 ஆம் தேதி முடிவு

எல்ஐசி ஐபிஓ பங்கு விலை ரூ.902-949

ஐபிஓ

எல்ஐசி ஐபிஓ அளவு 21,257 கோடி ரூபாய்

எல்ஐசி-யின் மொத்த மதிப்பு 6.07 லட்சம் கோடி ரூபாய்

எல்ஐசி பாலிசிதாரர்களுக்கு ரூ.60 தள்ளுபடி

எல்ஐசி ஊழியர்கள், ரீடைல் முதலீட்டாளர்
ரூ.45 தள்ளுபடி

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஐபிஓ வெளியிடும் எல்ஐசி