உலகின் பணக்கார நாடு எது..? உங்கள் விடை அமெரிக்கான்னா தப்பு.. அப்ப இந்தியா..?

Subscribe to GoodReturns Tamil
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

உலகமே செலவிசெழிப்பு ஆகிறது. உலகளாவிய பொருளாதாரம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 3% க்கும் அதிகமாக விரிவடைந்து 80.68 டிரில்லியன் டாலர்களாக அதிகரித்துள்ளது. உலகத்தில் செல்வம் சமமாக விநியோகிக்கப்படவில்லை. உலகளாவிய மக்கள் தொகையில் 5% க்கும் குறைவான வட அமெரிக்கா, உலகளாவிய பொருளாதார உற்பத்தியில் நான்கில் ஒரு பங்கைக் கொண்டுள்ளது. இதற்கிடையில், தெற்காசியாவில், உலகின் மொத்த மக்கள் தொகையில் 25% வாழ்கின்றனர், பிராந்தியத்தின் பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 4% க்கும் குறைவாகவே உள்ளது.

என்னதான் இ=ஒரு நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கணக்கிட ஜிடிபி முறையைப் பயன்படுத்தினாலும் அது அணைத்து விதமான செல்வங்களை கணக்கிட உதவாது. ஜிடிபி-க்கு பதில் மொத்த தேசிய வருமானம் முறையைப் பயன்படுத்தி ஒரு நாட்டின் அணைத்து பொருளாதாரம் இட்டும் வழிகளை வைத்து எந்த நாடு மிகச் செல்வச்செழிப்பு உள்ள நாடு எனத் தெரிந்துகொள்ளலாம். இந்தப் பதிவில் இதன் அடிப்படியில் உலகின் 25 பணக்கார நாடுகள் எது என்று பார்ப்போம். இந்தப் பட்டியல் உலக வங்கி சேகரித்த விவரங்கள் படி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

25. பஹ்ரைன்
 

25. பஹ்ரைன்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 42,930

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 70.94 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 97 வது)

> மக்கள் தொகை (2016): 1.45 மில்லியன்

> 2016 ல் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 76.9 ஆண்டுகள்

24. பிரான்ஸ்

24. பிரான்ஸ்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 43,790

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 2,876.06 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 9 வது இடம்)

> மக்கள் தொகை (2017): 64.80 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 82.3 ஆண்டுகள்

23. ஜப்பான்

23. ஜப்பான்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 44,850

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 5,487.16 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 4 வது இடம்)

> மக்கள் தொகை (2017): 126.75 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 84.0 ஆண்டுகள்

22. பின்லாந்து
 

22. பின்லாந்து

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 45,400

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 247.27 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 60 வது இடம்)

> மக்கள் தொகை (2017): 5.50 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 81.8 ஆண்டுகள்

21. கனடா

21. கனடா

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 46,070

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 1,714.45 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 17 வது இடம்)

> மக்கள் தொகை (2017): 36.66 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 82.3 ஆண்டுகள்

20. ஆஸ்திரேலியா

20. ஆஸ்திரேலியா

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 47,160

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 1,192.07 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 20 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 24.77 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 82.5 ஆண்டுகள்

19. பெல்ஜியம்

19. பெல்ஜியம்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 48,240

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 544.04 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 37 வது இடம்)

> மக்கள் தொகை (2017): 11.35 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 81.0 ஆண்டுகள்

18. ஸ்வீடன்

18. ஸ்வீடன்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 50,980

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 505.48 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 40 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 10.12 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 82.2 ஆண்டுகள்

17. ஜெர்மனி

17. ஜெர்மனி

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 51,680

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 4,187.58 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 5 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 82.66 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 80.6 ஆண்டுகள்

16. நெதர்லாந்து

16. நெதர்லாந்து

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 52,200

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 899.53 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 27 வது இடம்)

> மக்கள் தொகை (2017): 17.14 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர் ஆயுட்காலம்: 81.5 ஆண்டுகள்

15. டென்மார்க்

15. டென்மார்க்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 52,390

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 296.35 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 57 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 5.75 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 80.7 ஆண்டுகள்

14. ஆஸ்திரியா

14. ஆஸ்திரியா

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 52,500

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 461.58 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 42 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 8.82 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 80.9 ஆண்டுகள்

 13. ஐஸ்லாந்து

13. ஐஸ்லாந்து

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 53,280

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 18.14 பில்லியன் (145 நாடுகளில் 185 நாடுகளில்)

> மக்கள் தொகை (2017): 0.35 மில்லியன்

> 2016 ல் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 82.5 ஆண்டுகள்

12. சவுதி அரேபியா

12. சவுதி அரேபியா

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 54,770

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 1,773.55 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 15 வது இடம்)

> மக்கள் தொகை (2017): 32.55 மில்லியன்

> 2016 ல் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 74.6 ஆண்டுகள்

11. அமெரிக்கா

11. அமெரிக்கா

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 60,200

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 19,390.60 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 2 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 325.89 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறப்பு ஆயுட்காலம்: 78.7 ஆண்டுகள்

 10. அயர்லாந்து

10. அயர்லாந்து

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 61,910

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 364.14 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 48 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 4.83 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 81.6 ஆண்டுகள்

9. நார்வே

9. நார்வே

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 63,980

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 324.40 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 53 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 5.29 மில்லியன்

> 2016 ல் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 82.5 ஆண்டுகள்

8. ஹாங்காங்

8. ஹாங்காங்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 64,100

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 454.89 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 43 வது இடம்)

> மக்கள் தொகை (2017): 7.41 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 84.2 ஆண்டுகள்

7. சுவிட்சர்லாந்து

7. சுவிட்சர்லாந்து

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 65,610

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 547.85 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 36 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 8.42 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 82.9 ஆண்டுகள்

6. லக்சம்பர்க்

6. லக்சம்பர்க்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 72,690

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 62.19 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 102 ஆவது)

> மக்கள் தொகை (2017): 0.59 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 82.3 ஆண்டுகள்

5. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

5. ஐக்கிய அரபு அமீரகம்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 74,410

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 694.47 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 31 வது)

> மக்கள் தொகை (2005): 10.14 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 77.3 ஆண்டுகள்

4. குவைத்

4. குவைத்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 83,310

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 297.59 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 55 வது இடம்)

> மக்கள் தொகை (2016): 4.41 மில்லியன்

> 2016 ல் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 74.7 ஆண்டுகள்

 3. புரூணை டருசலம்

3. புரூணை டருசலம்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 83,760

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 33.80 பில்லியன் (123 வது இடத்திலிருந்து 185 நாடுகள்)

> மக்கள் தொகை (2016): 430,000

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்த ஆயுட்காலம்: 77.2 ஆண்டுகள்

 2. சிங்கப்பூர்

2. சிங்கப்பூர்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 90,570

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 527.02 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 38 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 5.61 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 82.8 ஆண்டுகள்

 1. கத்தார்

1. கத்தார்

> மொத்த தேசிய வருமானம்(GNI) தனிநபர் மதிப்பு: $ 128,060

> 2017 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி: $ 338.82 பில்லியன் (185 நாடுகளில் 49 வது)

> மக்கள் தொகை (2017): 2.74 மில்லியன்

> 2016 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர்களுக்கான ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு: 78.2 ஆண்டுகள்

இந்தியா

இந்தியா

இந்த பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு 120 வது இடம் கிடைத்துள்ளது. இந்த பட்டியலில் மொத்தம் 182 நாடுகள் உள்ளன.

தமிழ் குட்ரிட்டன்ஸ் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க

English summary

25 richest countries in the world

25 richest countries in the world
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more