செப்டம்பர் 2020-ல் FPI முதலீட்டாளர்கள் இந்தியாவில் செய்திருக்கும் முதலீடுகள் விவரம்!25-9-20 நிலவரம்!

Subscribe to GoodReturns Tamil
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

செப்டம்பர் 2020-ல் FPI முதலீட்டாளர்கள் இந்தியாவில் செய்திருக்கும் முதலீடுகள் விவரம்! 25-9-20 நிலவரம்!

 

வெளிநாடுகளில் இருக்கும் போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டாளர்கள்,
பங்குச் சந்தை,
கடன் சந்தை,
கடன் வி ஆர் ஆர்,
ஹைபிரிட் என நான்கு முக்கிய வழிகளில், இந்தியாவில் முதலீடு செய்கிறார்கள்.

செப்டம்பர் 2020-ல் FPI முதலீட்டாளர்கள் இந்தியாவில் செய்திருக்கும் முதலீடுகள் விவரம்!25-9-20 நிலவரம்!

கடந்த ஆகஸ்ட் 2020-ல் 49,879 கோடி ரூபாயை முதலீடு செய்த FPI முதலீட்டாளர்கள், இந்த செப்டம்பர் 2020-ல் வெறும் 1,765 கோடி ரூபாயைத் தான் முதலீடு செய்து இருக்கிறார்கள்.

இதுவரை ஒவ்வொரு நாளும், வெளிநாட்டு போர்ட்ஃபோலியோ முதலீட்டாளர்கள், எவ்வளவு பணத்தை முதலீடு செய்து இருக்கிறார்கள் என்கிற விவரத்தைக் கீழே அட்டவணையில் கொடுத்து இருக்கிறோம்.

FPI செப்டம்பர் 2020-ல் இந்தியாவில் செய்திருக்கும் முதலீடுகள் விவரம்
"Reporting
Date"Debt/Debt-VRR/Equity/HybridInvestment RouteGross Purchases (Rs. Crore)"Gross Sales
(Rs. Crore)"Net Investment (Rs. Crore)Net Investment US($) million"Conversion
(1 USD TO INR)*"
01-Sep-2020EquityStock Exchange17,679.2820,035.22-2,355.94-320.12Rs.73.5951
Primary market & others1.873.87-2.00-0.27
Sub-total17,681.1520,039.09-2,357.94-320.39
DebtStock Exchange518.02744.05-226.03-30.71
Primary market & others611.57611.81-0.24-0.03
Sub-total1,129.591,355.86-226.27-30.74
Debt-VRRStock Exchange25.680.0025.683.49
Primary market & others564.80493.9270.889.63
Sub-total590.48493.9296.5613.12
HybridStock Exchange2.4915.78-13.29-1.81
Primary market & others2,496.000.002,496.00339.15
Sub-total2,498.4915.782,482.71337.34
Total21,899.7121,904.65-4.94-0.67
02-Sep-2020EquityStock Exchange7,524.726,950.63574.0978.84Rs.72.8204
Primary market & others0.000.27-0.27-0.04
Sub-total7,524.726,950.90573.8278.80
DebtStock Exchange837.82972.71-134.89-18.52
Primary market & others0.0010.00-10.00-1.37
Sub-total837.82982.71-144.89-19.89
Debt-VRRStock Exchange0.0041.61-41.61-5.71
Primary market & others0.0010.00-10.00-1.37
Sub-total0.0051.61-51.61-7.08
HybridStock Exchange5.717.41-1.70-0.23
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total5.717.41-1.70-0.23
Total8,368.257,992.63375.6251.60
03-Sep-2020EquityStock Exchange7,012.185,670.191,341.99183.80Rs.73.0126
Primary market & others1.77116.05-114.28-15.65
Sub-total7,013.955,786.241,227.71168.15
DebtStock Exchange972.551,349.64-377.09-51.65
Primary market & others0.0047.15-47.15-6.46
Sub-total972.551,396.79-424.24-58.11
Debt-VRRStock Exchange0.00101.18-101.18-13.86
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total0.00101.18-101.18-13.86
HybridStock Exchange2.898.05-5.16-0.71
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total2.898.05-5.16-0.71
Total7,989.397,292.26697.1395.47
04-Sep-2020EquityStock Exchange5,062.254,975.9586.3011.76Rs.73.3560
Primary market & others0.00205.18-205.18-27.97
Sub-total5,062.255,181.13-118.88-16.21
DebtStock Exchange1,492.03856.11635.9286.69
Primary market & others0.009.14-9.14-1.25
Sub-total1,492.03865.25626.7885.44
Debt-VRRStock Exchange0.000.000.000.00
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total0.000.000.000.00
HybridStock Exchange80.4867.4513.031.78
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total80.4867.4513.031.78
Total6,634.766,113.83520.9371.01
07-Sep-2020EquityStock Exchange3,796.276,590.29-2,794.02-380.98Rs.73.3380
Primary market & others0.6513.94-13.29-1.81
Sub-total3,796.926,604.23-2,807.31-382.79
DebtStock Exchange1,361.68155.141,206.54164.52
Primary market & others0.0089.61-89.61-12.22
Sub-total1,361.68244.751,116.93152.30
Debt-VRRStock Exchange23.34277.65-254.31-34.68
Primary market & others5.0016.94-11.94-1.63
Sub-total28.34294.59-266.25-36.31
HybridStock Exchange5.1323.00-17.87-2.44
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total5.1323.00-17.87-2.44
Total5,192.077,166.57-1,974.50-269.24
08-Sep-2020EquityStock Exchange3,743.113,572.31170.8023.31Rs.73.2831
Primary market & others0.001.60-1.60-0.22
Sub-total3,743.113,573.91169.2023.09
DebtStock Exchange372.85562.95-190.10-25.94
Primary market & others1.970.001.970.27
Sub-total374.82562.95-188.13-25.67
Debt-VRRStock Exchange0.000.000.000.00
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total0.000.000.000.00
HybridStock Exchange34.3970.38-35.99-4.91
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total34.3970.38-35.99-4.91
Total4,152.324,207.24-54.92-7.49
09-Sep-2020EquityStock Exchange4,598.674,671.67-73.00-9.94Rs.73.4272
Primary market & others0.0084.14-84.14-11.46
Sub-total4,598.674,755.81-157.14-21.40
DebtStock Exchange1,136.61810.87325.7444.36
Primary market & others43.00204.64-161.64-22.01
Sub-total1,179.611,015.51164.1022.35
Debt-VRRStock Exchange0.000.000.000.00
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total0.000.000.000.00
HybridStock Exchange7.6332.32-24.69-3.36
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total7.6332.32-24.69-3.36
Total5,785.915,803.64-17.73-2.41
10-Sep-2020EquityStock Exchange5,091.516,045.85-954.34-129.54Rs.73.6728
Primary market & others0.055.69-5.64-0.77
Sub-total5,091.566,051.54-959.98-130.31
DebtStock Exchange1,065.69694.00371.6950.45
Primary market & others150.0041.25108.7514.76
Sub-total1,215.69735.25480.4465.21
Debt-VRRStock Exchange0.000.000.000.00
Primary market & others500.0052.77447.2360.70
Sub-total500.0052.77447.2360.70
HybridStock Exchange4.7217.00-12.28-1.67
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total4.7217.00-12.28-1.67
Total6,811.976,856.56-44.59-6.07
11-Sep-2020EquityStock Exchange5,881.544,976.04905.50123.44Rs.73.3541
Primary market & others14.660.0014.662.00
Sub-total5,896.204,976.04920.16125.44
DebtStock Exchange197.18175.5021.682.96
Primary market & others0.004.77-4.77-0.65
Sub-total197.18180.2716.912.31
Debt-VRRStock Exchange0.0074.46-74.46-10.15
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total0.0074.46-74.46-10.15
HybridStock Exchange10.4721.07-10.60-1.45
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total10.4721.07-10.60-1.45
Total6,103.855,251.84852.01116.15
14-Sep-2020EquityStock Exchange5,417.704,304.601,113.10151.50Rs.73.4737
Primary market & others1,345.801.131,344.67183.01
Sub-total6,763.504,305.732,457.77334.51
DebtStock Exchange380.08723.02-342.94-46.68
Primary market & others6.0076.33-70.33-9.57
Sub-total386.08799.35-413.27-56.25
Debt-VRRStock Exchange0.000.000.000.00
Primary market & others23.000.0023.003.13
Sub-total23.000.0023.003.13
HybridStock Exchange19.1824.92-5.74-0.78
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total19.1824.92-5.74-0.78
Total7,191.765,130.002,061.76280.61
15-Sep-2020EquityStock Exchange6,147.255,788.00359.2548.96Rs.73.3830
Primary market & others240.760.00240.7632.81
Sub-total6,388.015,788.00600.0181.77
DebtStock Exchange866.55637.31229.2431.24
Primary market & others0.000.29-0.29-0.04
Sub-total866.55637.60228.9531.20
Debt-VRRStock Exchange176.350.00176.3524.03
Primary market & others0.00468.98-468.98-63.91
Sub-total176.35468.98-292.63-39.88
HybridStock Exchange28.4254.30-25.88-3.53
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total28.4254.30-25.88-3.53
Total7,459.336,948.88510.4569.56
16-Sep-2020EquityStock Exchange5,475.604,302.431,173.17159.80Rs.73.4169
Primary market & others682.871.48681.3992.81
Sub-total6,158.474,303.911,854.56252.61
DebtStock Exchange1,186.29417.64768.65104.70
Primary market & others209.54101.18108.3614.76
Sub-total1,395.83518.82877.01119.46
Debt-VRRStock Exchange0.000.000.000.00
Primary market & others18.700.0018.702.55
Sub-total18.700.0018.702.55
HybridStock Exchange19.5529.07-9.52-1.30
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total19.5529.07-9.52-1.30
Total7,592.554,851.802,740.75373.32
17-Sep-2020EquityStock Exchange4,850.274,546.47303.8041.20Rs.73.7451
Primary market & others192.550.95191.6025.98
Sub-total5,042.824,547.42495.4067.18
DebtStock Exchange1,073.23790.63282.6038.32
Primary market & others30.0099.78-69.78-9.46
Sub-total1,103.23890.41212.8228.86
Debt-VRRStock Exchange503.90184.31319.5943.34
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total503.90184.31319.5943.34
HybridStock Exchange129.51141.20-11.69-1.59
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total129.51141.20-11.69-1.59
Total6,779.465,763.341,016.12137.79
18-Sep-2020EquityStock Exchange4,436.394,645.97-209.58-28.44Rs.73.7021
Primary market & others81.703.3778.3310.63
Sub-total4,518.094,649.34-131.25-17.81
DebtStock Exchange259.12526.58-267.46-36.29
Primary market & others0.000.26-0.26-0.04
Sub-total259.12526.84-267.72-36.33
Debt-VRRStock Exchange0.000.000.000.00
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total0.000.000.000.00
HybridStock Exchange142.57162.68-20.11-2.73
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total142.57162.68-20.11-2.73
Total4,919.785,338.86-419.08-56.87
21-Sep-2020EquityStock Exchange19,598.8417,776.001,822.84248.69Rs.73.2970
Primary market & others4.153.051.100.15
Sub-total19,602.9917,779.051,823.94248.84
DebtStock Exchange570.43203.90366.5350.01
Primary market & others0.0025.99-25.99-3.55
Sub-total570.43229.89340.5446.46
Debt-VRRStock Exchange25.920.0025.923.54
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total25.920.0025.923.54
HybridStock Exchange59.88109.98-50.10-6.84
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total59.88109.98-50.10-6.84
Total20,259.2218,118.922,140.30292.00
22-Sep-2020EquityStock Exchange5,460.455,743.80-283.35-38.65Rs.73.3164
Primary market & others0.000.05-0.05-0.01
Sub-total5,460.455,743.85-283.40-38.66
DebtStock Exchange1,394.18519.67874.51119.28
Primary market & others72.123.7968.339.32
Sub-total1,466.30523.46942.84128.60
Debt-VRRStock Exchange51.600.0051.607.04
Primary market & others2.550.002.550.35
Sub-total54.150.0054.157.39
HybridStock Exchange31.0931.10-0.010.00
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total31.0931.10-0.010.00
Total7,011.996,298.41713.5897.33
23-Sep-2020EquityStock Exchange3,861.555,873.72-2,012.17-273.78Rs.73.4951
Primary market & others252.4415.06237.3832.30
Sub-total4,113.995,888.78-1,774.79-241.48
DebtStock Exchange357.31507.48-150.17-20.43
Primary market & others0.00113.24-113.24-15.41
Sub-total357.31620.72-263.41-35.84
Debt-VRRStock Exchange0.000.000.000.00
Primary market & others70.000.0070.009.52
Sub-total70.000.0070.009.52
HybridStock Exchange17.3018.43-1.13-0.15
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total17.3018.43-1.13-0.15
Total4,558.606,527.93-1,969.33-267.95
24-Sep-2020EquityStock Exchange4,227.328,121.53-3,894.21-528.91Rs.73.6273
Primary market & others12.170.0112.161.65
Sub-total4,239.498,121.54-3,882.05-527.26
DebtStock Exchange314.03105.04208.9928.38
Primary market & others0.0020.76-20.76-2.82
Sub-total314.03125.80188.2325.56
Debt-VRRStock Exchange211.28182.7528.533.87
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total211.28182.7528.533.87
HybridStock Exchange4.4116.80-12.39-1.68
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total4.4116.80-12.39-1.68
Total4,769.218,446.89-3,677.68-499.51
25-Sep-2020EquityStock Exchange7,132.598,394.00-1,261.41-170.63Rs.73.9246
Primary market & others0.15404.31-404.16-54.67
Sub-total7,132.748,798.31-1,665.57-225.30
DebtStock Exchange253.56276.17-22.61-3.06
Primary market & others0.002.52-2.52-0.34
Sub-total253.56278.69-25.13-3.40
Debt-VRRStock Exchange0.000.000.000.00
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total0.000.000.000.00
HybridStock Exchange4.1214.44-10.32-1.40
Primary market & others0.000.000.000.00
Sub-total4.1214.44-10.32-1.40
Total7,390.429,091.44-1,701.02-230.10
தமிழ் குட்ரிட்டன்ஸ் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க

English summary

FPI investment in india for the month of Sep till 25th September 2020 data

The foreign portfolio investor investment in india for the month of September till 25th September 2020.
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X