இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களின் Q1 முடிவுகள்!!

By Prasanna
Subscribe to GoodReturns Tamil
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

  இந்திய நிறுவனங்கள் தங்களின் முதல் காலாண்டின் வருவாயை வெளியிட்டு வருகிறது, அதாவது இந்தியாவில் இருக்கும் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் தனது வருவாயை நான்கு தவணைகளில் வெளியிட வேண்டும் என்று சில வருடங்களுக்கு முன் செபி தெரிவித்தது. இதன் முலம் இந்த வருடத்திற்கான முதல் காலாண்டின் முடிவுகளை இந்தியாவில் இருக்கும் நிறுவனங்கள் வெளியிடுகிறது.

  இந்தியாவில் இருக்கும் சில வங்கிள், ஐடி நிறுவனங்கள், மற்றும் சில நிறுவனங்களின் 2013-14ஆம் நிதி ஆண்டின் முதல் காலாண்டுகான வருவாய் முடிவுகளை, இப்பொழுது பார்ப்போம்

  எஸ் வங்கி

  வருவாய் - 2839.97 கோடி,
  செலவு - 2160.01 கோடி
  லாபம் - 679.96 கோடி,
  வரி முன் லாபமாக - 582.97 கோடி
  மொத்த லாபம் - 400.84 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 11.16 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 38.15% அதிகமாகும்.

   

  எச்டிஎஃப்சி வங்கி

  வருவாய் - 11588.56 கோடி
  செலவு - 8282.45 கோடிலாபம் - 3306.11 கோடி
  வரி முன் லாபம் - 2778.99 கோடி
  மொத்த லாபம் - 1843.86 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 7.7 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 30.09% அதிகமாகும்.

   

  ஐடிபிஐ வங்கி

  வருவாய் - 7445.42 கோடி
  செலவு - 6128.80 கோடி
  லாபம் - 1316.62 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 486.95 கோடி
  மொத்த லாபம் - 306.95 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 2.30 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 28.17% குறைவாகும்.

   

  ஆக்ஸிஸ் வங்கி

  வருவாய் -9052.12 கோடி
  செலவு - 6215.57 கோடி
  லாபம் 2843.55 கோடி
  வரி முன் லாபமாக 2132.30 கோடி
  மொத்த லாபம் - 1408.93 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 30.70 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 22.14% அதிகமாகும்.

   

  எல் & டி ஃபைனான்ஸ்

  வருவாய் - 1158.81 கோடி
  செலவு - 292.09 கோடி
  லாபம் - 866.71 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 201.56 கோடி
  மொத்த லாபம் - 144.93 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 0.75 ரூபாய் .

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 20.10% அதிகமாகும்.

   

   

  ஸ்டேட் பேங்கு ஆஃப் பிகானீர் மற்றும் ஜெய்ப்பூர்

  வருவாய் - 2189.81 கோடி,
  செலவு - 1750.58 கோடி
  லாபம் - 439.23 கோடி,
  வரி முன் லாபமாக - 277 கோடி
  மொத்த லாபம் - 187.52 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 26.79 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 11.83% அதிகமாகும்.

   

  பேங்கு ஆஃப் இந்தியா

  வருவாய் - 9722.01 கோடி
  செலவு - 7541.62 கோடி
  லாபம் - 2180.39 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 1485.83 கோடி
  மொத்த லாபம் - 964.18 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 16.18 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 8.65% அதிகமாகும்.

   

  பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி

  வருவாய் - 11746.59 கோடி
  செலவு - 8772.79 கோடி
  லாபம் - 2973.80 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 1907.32 கோடி
  மொத்த லாபம் - 1275.32 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 2.38 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 2.38% அதிகமாகும்.

   

  ஹிந்துஸ்தான் யூனிலீவர் லிமிடெட்

  வருவாய் - 6809.04 கோடி
  செலவு - 5789.88 கோடி
  லாபம் - 1019.16 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 1295.94 கோடி
  மொத்த லாபம் - 1019.25 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 4.71 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 23.43% குறைவாகும்.

   

  ஐடிசி லிமிடெட்

  வருவாய் - 4710.70 கோடி
  செலவு - 4834.69 கோடி
  லாபம் - 2576.01 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 2762.24 கோடி
  மொத்த லாபம் - 1891.33 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 2.39 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 18.05% அதிகமாகும்.

   

  டாபர் இந்தியா லிமிடெட்

  வருவாய் - 1656.52 கோடி
  செலவு - 1444.35 கோடி
  லாபம் - 212.17 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 235.46 கோடி
  மொத்த லாபம் - 187.04 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 1.07 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 24.99% அதிகமாகும்.

   

  டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ்

  வருவாய் - 13944.08 கோடி
  செலவு - 10000.68 கோடி
  லாபம் - 3943.40 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 4213.46 கோடி
  மொத்த லாபம் - 3297.75 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 16.82 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 17.29% அதிகமாகும்.

   

  விப்ரோ

  வருவாய் - 9733.2 கோடி
  செலவு - 7963.0 கோடி
  லாபம் - 1770.2 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 2056.8 கோடி
  மொத்த லாபம் - 1623.3 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 6.61 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 2.73% அதிகமாகும்.

   

  என்ஐஐடி (NIIT)

  வருவாய் - 541.9 கோடி
  லாபம் - 78.2 கோடி
  மொத்த லாபம் - 53.2 கோடி

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 7.5% குறைவாகும்.

   

  ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்

  வருவாய் - 87645 கோடி
  செலவு - 82708 கோடி
  லாபம் - 4937 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 6662 கோடி
  மொத்த லாபம் - 5352 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 16.6 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 18.85% அதிகமாகும்.

   

  லார்சன் அண்ட் டூப்ரோ

  வருவாய் - 12555.06 கோடி
  செலவு - 11693.86 கோடி
  லாபம் - 861.20 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 1088.52 கோடி
  மொத்த லாபம் - 759.03 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 8.18 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 12.46% குறைவாகும்.

   

  ஜேஎஸ்டபள்யூ (JSW) எனர்ஜி

  வருவாய் - 2471.96 கோடி
  செலவு - 1749.97 கோடி
  லாபம் - 721.99 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 305.39 கோடி
  மொத்த லாபம் - 214.26 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 1.31 ரூபாய்.

  கெய்ல்

  வருவாய் - 12899.80 கோடி
  செலவு - 11672.26 கோடி
  லாபம் - 1227.54 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 1224.05 கோடி
  மொத்த லாபம் - 808.17 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 6.37 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 28.72% குறைவாகும்.

   

  ஏசியன் பெயிண்ட்

  வருவாய் - 2841.09 கோடி
  செலவு - 2436.33 கோடி
  லாபம் - 404.76 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 423.94 கோடி
  மொத்த லாபம் - 275.20 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 28.69 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 4.57% குறைவாகும்.

   

  காய்ர்ன் இந்தியா

  வருவாய் - 4062.93 கோடி
  செலவு - 1672.47 கோடி
  லாபம் - 2390.46 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 3187.11 கோடி
  மொத்த லாபம் - 3127.23 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 16.37 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 18.26% குறைவாகும்.

   

  மாருதி சுசூகி

  வருவாய் - 10237.34 கோடி
  செலவு - 9551.34 கோடி
  லாபம் - 686.00 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 846.07 கோடி
  மொத்த லாபம் - 631.61 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 20.91 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 49.05% அதிகமாகும்.

   

  ஜீ எண்டர்டெயின்மெண்ட்

  வருவாய் - 973.25 கோடி
  செலவு - 690.42 கோடி
  லாபம் - 355 கோடி
  வரி முன் லாபமாக - 352.81 கோடி
  மொத்த லாபம் - 223.87 கோடி
  ஒரு பங்கின் விலை - 2.35 ரூபாய்.

  இந்த வளர்ச்சி கடந்த வருடத்தை விட 42.59% அதிகமாகும்.

   

  தமிழ் குட்ரிட்டன்ஸ் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க

  English summary

  2013-14 Q1 results of indian companies

  indian companies are the releasing the Q1 results of 2013-14 financial year.
  Story first published: Sunday, July 28, 2013, 12:32 [IST]
  Company Search
  Enter the first few characters of the company's name or the NSE symbol or BSE code and click 'Go'
  Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
  Have you subscribed?

  Find IFSC

  Get Latest News alerts from Tamil Goodreturns

  Notification Settings X
  Time Settings
  Done
  Clear Notification X
  Do you want to clear all the notifications from your inbox?
  Settings X
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more