முகப்பு  »  நிறுவனம்  »  SBI  »  மேற்கோள்
நிறுவன பெயரின் முதல் சில எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

State Bank of India (500112)

பிஎஸ்இ (குறியீடு: 500112) Oct 19, 00:00
242.50
Loss -1.70 (0.70%)
தொகுதி 5,25,437
முந்தைய முடிவு 244.20
துவக்க விலை 244.80
ஏல விலை (அளவு) 0 (0)
ஆஃபர் விலை (அளவு) 0 (0)
இன்றைய குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 241.25 / 245.40
52 வார குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 231 / 315
என்எஸ்இ (குறியீடு: SBIN) Oct 19, 19:49
242.75
Loss -1 (0.41%)
தொகுதி 34,58,869
முந்தைய முடிவு 243.75
துவக்க விலை 243.80
ஏல விலை (அளவு) 0 (0)
ஆஃபர் விலை (அளவு) 242.75 (5,609)
இன்றைய குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 241.15 / 245.25
52 வார குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 235 / 315.30
இலவச மிதவை சந்தை மூலதனம் (கோடி) Rs 94,223.58
ஆதாரம்: என்எஸ்ஈ இந்தியா
ஈபிஎஸ்: 13.15
பி/ஈ: 0
மார்கெட் லாட்: 1
புத்தக மதிப்பு: 196.53
பி/பிவி: 0
ஈவுத்தொகை: 260%

State Bank of India குறித்த கூடுதல் தகவல்களை


Find IFSC