முகப்பு  »  நிறுவனம்  »  Tata Consultancy  »  மேற்கோள்
நிறுவன பெயரின் முதல் சில எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

Tata Consultancy Services Ltd. (532540)

பிஎஸ்இ (குறியீடு: 532540) Nov 20, 15:46
2,704.65
Loss -5.45 (0.20%)
தொகுதி 24,222
முந்தைய முடிவு 2,710.10
துவக்க விலை 2,718.10
ஏல விலை (அளவு) 0 (0)
ஆஃபர் விலை (அளவு) 2,704.65 (15)
இன்றைய குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 2,696.95 / 2,725.65
52 வார குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 2,106.50 / 2,774
என்எஸ்இ (குறியீடு: TCS) Nov 20, 15:56
2,703.45
Loss -3.85 (0.14%)
தொகுதி 5,07,249
முந்தைய முடிவு 2,707.30
துவக்க விலை 2,715
ஏல விலை (அளவு) 0 (0)
ஆஃபர் விலை (அளவு) 2,703.45 (277)
இன்றைய குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 2,695.30 / 2,726.90
52 வார குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 2,104.20 / 2,777.40
இலவச மிதவை சந்தை மூலதனம் (கோடி) Rs 1,30,580.56
ஆதாரம்: என்எஸ்ஈ இந்தியா
ஈபிஎஸ்: 120.04
பி/ஈ: 22.52
மார்கெட் லாட்: 1
புத்தக மதிப்பு: 395.96
பி/பிவி: 6.83
ஈவுத்தொகை: 700%

Tata Consultancy Services Ltd. குறித்த கூடுதல் தகவல்களை


Find IFSC