முகப்பு  »  நிறுவனம்  »  Cipla  »  மேற்கோள்
நிறுவன பெயரின் முதல் சில எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

Cipla Ltd. (500087)

பிஎஸ்இ (குறியீடு: 500087) Nov 24, 15:41
615.95
Loss -1.35 (0.22%)
தொகுதி 3,83,865
முந்தைய முடிவு 617.30
துவக்க விலை 618.05
ஏல விலை (அளவு) 615 (20)
ஆஃபர் விலை (அளவு) 0 (0)
இன்றைய குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 612.90 / 623.60
52 வார குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 479 / 663
என்எஸ்இ (குறியீடு: CIPLA) Nov 24, 15:55
615.70
Loss -1.90 (0.31%)
தொகுதி 11,18,354
முந்தைய முடிவு 617.60
துவக்க விலை 619.50
ஏல விலை (அளவு) 615.70 (544)
ஆஃபர் விலை (அளவு) 0 (0)
இன்றைய குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 613.25 / 623.90
52 வார குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 480.20 / 663.40
இலவச மிதவை சந்தை மூலதனம் (கோடி) Rs 28,876.17
ஆதாரம்: என்எஸ்ஈ இந்தியா
ஈபிஎஸ்: 12.12
பி/ஈ: 50.81
மார்கெட் லாட்: 1
புத்தக மதிப்பு: 159.11
பி/பிவி: 3.87
ஈவுத்தொகை: 100%

Cipla Ltd. குறித்த கூடுதல் தகவல்களை


Find IFSC