முகப்பு  »  நிறுவனம்  »  Adani Ports & Speci  »  மேற்கோள்
நிறுவன பெயரின் முதல் சில எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. (532921)

பிஎஸ்இ (குறியீடு: 532921) Nov 24, 15:47
404.20
Loss -3 (0.74%)
தொகுதி 82,268
முந்தைய முடிவு 407.20
துவக்க விலை 411.80
ஏல விலை (அளவு) 0 (0)
ஆஃபர் விலை (அளவு) 404.90 (179)
இன்றைய குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 402.55 / 411.80
52 வார குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 255.95 / 443.35
என்எஸ்இ (குறியீடு: ADANIPORTS) Nov 24, 15:59
404.60
Loss -2.50 (0.62%)
தொகுதி 13,74,660
முந்தைய முடிவு 407.10
துவக்க விலை 411
ஏல விலை (அளவு) 404.60 (871)
ஆஃபர் விலை (அளவு) 0 (0)
இன்றைய குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 401.85 / 411
52 வார குறைந்த / உயர்ந்த விலைகள் 255.75 / 443.30
இலவச மிதவை சந்தை மூலதனம் (கோடி) Rs 31,123.61
ஆதாரம்: என்எஸ்ஈ இந்தியா
ஈபிஎஸ்: 14.97
பி/ஈ: 27.02
மார்கெட் லாட்: 1
புத்தக மதிப்பு: 81.44
பி/பிவி: 4.97
ஈவுத்தொகை: 65%

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd. குறித்த கூடுதல் தகவல்களை


Find IFSC