வீட்டு கடனிற்கு விண்ணப்பிக்கப் போகிறீர்களா? வட்டி விகிதங்கள் எவ்வளவு என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!

Subscribe to GoodReturns Tamil
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

வீட்டு கடனிற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு அனைவரும் முக்கியமாகப் பார்ப்பது எவ்வளவு வட்டி விகிதம். மேலும் எந்த வங்கிகளில் குறைந்த வட்டி விகிதத்தில் கடன் அளிக்கப்படுகிறது என்பதே ஆகும்.

ஜூன் 6-ம் தேதி புதன்கிழமை இந்திய ரிசர்வ் வங்கி வெளியிட்ட நாணய கொள்கை கூட்ட அறிவிப்பில் 4 வருடங்களுக்குப் பிறகு ரெப்போ விகிதம் 6.25% ஆக உயர்த்தப்பட்டதினை அடுத்து வீட்டு கடன் மீதான வட்டி விகிதம் எல்லாம் உயர்ந்துள்ளன. எனவே வீட்டு கடனிற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன்பு இந்தியாவின் முக்கிய வங்கிகள் மற்றும் நிதி நிறுவனங்களில் வீட்டு கடனிற்கு வட்டி விகிதம் எவ்வளவு என்று விளக்கமாக இங்குப் பார்க்கலாம்.

வங்கிகள் - மிதக்கும் வரி விகிதம்
 

வங்கிகள் - மிதக்கும் வரி விகிதம்

வங்கி நிறுவனங்கள்கடன்கடன் 30 லட்சம்கடன் >=ரூ 75 லட்சம்MCLR**கடைசியாக மாற்றப்பட்ட தேதி
அலகாபாத் வங்கி 8.35 8.35 8.35- 8.85 8.3 01-May-18
ஆந்திரா வங்கி 8.55-8.6 8.55-8.6 8.55-8.7 8.5 15-May-18
ஆக்சிஸ் வங்கி ^ 8.4-8.45 8.4- 8.7 8.65-8.75 8.3 18-Apr-18
பாங்க் ஆஃப் பரோடா ** ^ 8.45-9.45 8.45-9.45 8.45-9.45 8.45 06-Jun-18
பாங்க் ஆப் இந்தியா 8.4 8.4-8.5 8.4-8.5 8.4 10-Apr-18
மகாராஷ்டிரா வங்கி 8.75 8.75 8.75-8.85 8.75 07-May-18
கனரா வங்கி 8.55- 8.6 8.55- 8.7 8.65- 8.75 8.5 07-Jun-18
மத்திய வங்கி 8.45 8.45 8.45 8.45 01-Jun-18
கார்ப்பரேஷன் வங்கி 8.4-8.85 8.4-8.85 8.4-9.1 8.3^^ 15-Mar-18
தேனா வங்கி 8.4-8.45 8.4-8.45 8.4-8.55 8.4 01-Jun-18
மத்திய வங்கி 9-9.25 9-9.25 9-9.25 8.95 16-May-18
HDFC வங்கி 8.5-8.6 8.5-8.7 8.6-8.7 04-Jun-18
ஐசிஐசிஐ வங்கி 8.55-8.75 8.55-8.9 8.85- 9.05 8.4 NA
இந்திய வங்கி 8.4 8.4 8.4-8.5 8.4 09-Apr-18
ஐஓபி 8.5 8.5-8.6 8.6-8.75 8.5 10-Apr-18
ஐடிபிஐ வங்கி * 8.45- 8.5 8.45- 8.65 8.6-8.75 8.45 12-May-18
ஜே & கே பாங்க் 8.65- 8.75 8.65- 8.75 8.65- 9.05 8.65^ 10-May-18
கர்நாடகா வங்கி * 8.55 8.55 8.55-8.95 8.5 01-Dec-18
கரூர் வைஸ்யா வங்கி * 8.65-9.2 8.65-9.2 8.65-9.2 9.2 07-May-18
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி 8.6-8.65 8.6-8.65 8.6-8.7 8.4 01-Jun-18
பஞ்சாப் & சிந்து வங்கி 8.5 8.5 8.5- 8.75 8.5 16-May-18
ஸ்டேட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 8.45- 8.75 8.45-9 8.6-9 8.25 01-Jun-18
தென்னிந்திய வங்கி 8.6-9.0 8.6-9.0 8.6-9.0 8.5^ 20-May-18
சிண்டிகேட் வங்கி 8.6 8.6 8.6 8.5 10-May-18
தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் பாங்க் 8.95 8.95 8.95 8.95 Dec-17
யுகோ வங்கி 8.45 8.45-8.55 8.55-8.7 8.45 10-Sep-17
யூனியன் பாங்க் ஆப் இந்தியா 8.55 8.55 8.55- 8.6 8.45 01-Jun-18
யுனைடெட் பாங்க் ஆப் இந்தியா 8.5 8.5 8.5 8.5^ 11-Apr-18
விஜயா வங்கி 8.5 8.5 8.5 8.5 20-Sep-17

வங்கிகள் - பிக்சட் வரி விகிதம்

வங்கிகள் - பிக்சட் வரி விகிதம்

வங்கி நிறுவனங்கள்கடன்கடன் 30 லட்சம்கடன் >=ரூ 75 லட்சம்MCLR**கடைசியாக மாற்றப்பட்ட தேதி
ஆக்சிஸ் வங்கி 11.75 11.75 11.75 NA
கார்ப்பரேஷன் வங்கி 11.85-12.35 12.35 12.35 15-Mar-18
தேனா வங்கி 11.25 11.75 11.75 01-Feb-18
HDFC வங்கி 8.6-8.7 8.6-8.8 8.7- 8.8 04-Jun-18
ICICI வங்கி 8.55-9.95 8.55-10.30 8.9-10.3 NA
இந்திய வங்கி 9.4 9.4 9.4-9.5 09-Apr-18
ஐடிபிஐ வங்கி 10.10-10.35 10.10-10.35 10.10-10.35 01-Jul-17
பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி 9.1- 9.15 9.1- 9.15 9.1- 9.2 NA
யூனியன் பாங்க் ஆப் இந்தியா 11.4 12.4-12.65 12.65 01-Apr-18
விஜயா வங்கி Na

வீட்டு கடன் வழங்கும் நிதி நிறுவனங்கள் - மிதக்கும் வட்டி விகிதம்
 

வீட்டு கடன் வழங்கும் நிதி நிறுவனங்கள் - மிதக்கும் வட்டி விகிதம்

வங்கி நிறுவனங்கள்கடன்கடன் 30 லட்சம்கடன் >=ரூ 75 லட்சம்MCLR**கடைசியாக மாற்றப்பட்ட தேதி
தீவான் ஹவுசிங் *** 8.35 8.35 8.35 NA
டாட்டா கேபிடல் 8.5- 8.75 8.5- 8.95 8.65- 9.05 13-Apr-18
பிஎன்பு ஹவுசிங் 8.85- 11.75 8.85- 11.75 8.85- 11.75 NA
செண்ட்ரல் பாங்க் ஹவுசிங் 9.8-9.95 9.9- 9.95 9.9- 9.95 01-Jan-17
எச்.டி.எஃப்.சி. 8.5-9.1 8.5-9.2 8.6-9.2 NA
இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் பினான்ஸ் லிமிடெட் 8.5-9.85 8.5-9.85 8.5-10.75 NA

வீட்டு கடன் வழங்கும் நிதி நிறுவனங்கள் - பிக்சட் வட்டி விகிதம்

வீட்டு கடன் வழங்கும் நிதி நிறுவனங்கள் - பிக்சட் வட்டி விகிதம்

வங்கி நிறுவனங்கள்கடன்கடன் 30 லட்சம்கடன் >=ரூ 75 லட்சம்MCLR**கடைசியாக மாற்றப்பட்ட தேதி
பிஎன்பி ஹவுசிங் 8.4- 11.75 8.4- 11.75 8.55- 11.75 NA
எச்டிஎப்சி 8.6-9.2 8.6-9.3 8.7-9.3 NA
இந்தியா புல்ஸ் ஹவுசிங் பினான்ஸ் லிமிடெட் 9.05-10.1 9.05-10.1 9.05-11 NA

குறியீடுகள்

குறியீடுகள்

^^3 மாத MCLR

** 1 வருட MCLR ரெப்

***8.35% வட்டி விகிதம் முதல்

^MCLR வீட்டு கடன் ரீசெட் பிரீக்வன்சி - அரையாண்டு

^* பிளைன் வீட்டு கடன் உடன் ரீசெட் பிரீக்வன்சி - அரையாண்டு

**^ ரிஸ்க்கை பொருத்து கூடுதல் விகிதம்

^^^ வட்டி வரம்பு 6 மாத மற்றும் 1 ஆண்டு MCLR ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

* வட்டி வீதமானது 3 மாத மற்றும் 1 ஆண்டு MCLR ஆகிய இரண்டின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது

குறிப்பு

குறிப்பு

மிதக்கும் வட்டி விகிதத்தில் ரெப்போ விதித்தினைபொருத்து வங்கிகள் அவ்வப்போது வட்டி விகிதத்தினை மாற்றி அமைக்கும். இதுவே பிக்சட் வட்டி விகிதம் முறையில் கடன் வாங்கியது முதல் கடைசி தவணை வரை ஒரே அளவில் தான் வட்டி விகிதம் இருக்கும்.

தமிழ் குட்ரிட்டன்ஸ் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க

English summary

Are You Applying For A Home Loan? Know The Interest Rates

Are You Applying For A Home Loan? Know The Interest Rates
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?
உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X