பிளிப்கார்ட் ஊழியர்களின் பங்குகளை வால்மார்ட் வாங்கும் போது எப்படி வரிப் பிடித்தம் செய்யப்படும்?

By Venkatakrishnan S
Subscribe to GoodReturns Tamil
For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

பிளிப்கார்ட் - வால்மார்ட் மெகா ஒப்பந்தத்திற்குப் பிறகு, ESOP (Employees Stock Options) மூலம் ஃப்ளிப்கார்ட் ஊழியர்கள் எதிர்பார்க்கும் பணவரவு பற்றிய விபரங்கள் தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

ஆனாலும் எந்த வித வருமானமும் வரிகளுக்கு உட்பட்டுத் தான் பரிவர்த்தனை நடக்கும் என்பதை ஊழியர்கள் மறந்து விடக் கூடாது. எனவே இந்தியாவில் ESOP கள் எவ்வாறு வரிக்குறைப்புச் செய்யப்படுகின்றன என்பது பற்றிய விளக்கங்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது. தெளிவாகப் படித்துத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

1961 ம் ஆண்டு வருமான வரி சட்டத்தின் படி ஊழியர்களுக்கு நிறுவனங்கள் நிர்ணயிக்கும் ESOP இரண்டு வித வரிகளுக்கு உட்படுத்தப்படும்.

இரண்டு வகை வரி
 

இரண்டு வகை வரி

1) ஊழியர் வாங்குவதற்கான விருப்பத்தைத் தேர்வு செய்து வாங்கும் காலம் முடிந்தபின் பங்குகள் (அதாவது ESOP ஒதுக்கப்பட்ட காலத்தில்)

2) ஒதுக்கப்பட்ட பங்குகள் ஊழியர்களால் விற்கப்படும் போது.

 இந்த இரண்டு கட்ட வரிப் பிடித்தங்களைப் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

இந்த இரண்டு கட்ட வரிப் பிடித்தங்களைப் பற்றி விரிவாகக் காண்போம்.

முதல் கட்டத்தில், ஊழியர்கள் ESOP வாங்கிய விலைக்கும், சந்தை விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தைக் கணக்கிட்டு அது ஊழியர்களின் சம்பளத்தில் வரவு வைக்கப்படும். அந்த அடிப்படையில் சந்தை விலை லாபமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கான வருமான வரி ஊழியர்களின் சம்பள கணக்கில் பிடித்தம் செய்யப்படும். அது நிறுவனம் ஊழியர்களுக்குத் தரும் பாரம் 16 மற்றும் 12BA வில் பிரதிபலிக்கும்.

இரண்டாவது கட்டத்தில் ESOP விற்பனை பரிவர்த்தனைக்கான மூலதன ஆதாய வரியும் பிடித்தம் செய்யப்படும். அது ESOP ஊழியர்கள் தங்கள் வசம் வைத்திருக்கும் காலத்திற்கு ஏற்ப குறுகிய கால அல்லது நீண்ட கால மூலதன ஆதாய வரியாகக் கணக்கில் கொள்ளப்படும். ஊழியர்கள் பங்கு வைத்திருக்கும் காலம் பங்கு அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட காலத்தில் இருந்து கணக்கிடப்படும். பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகள் மற்றும் பட்டியலிடப்படாத பங்குகள் ஆகியவற்றிற்கு வைத்திருக்கும் காலம் வேறுபட்டது.

 எந்த பங்குள் எல்லாம் நீண்ட கால ஆதாய வரிக்கு உடப்பட்டு வரும்?
 

எந்த பங்குள் எல்லாம் நீண்ட கால ஆதாய வரிக்கு உடப்பட்டு வரும்?

பட்டியலிடப்பட்ட பங்குகள் ஒரு ஆண்டுக்கு மேல் ஊழியர் வசம் இருப்பின் அது நீண்ட காலப் பங்குகளாக ஆகும். அதுவே பட்டியலிடப்படாத பங்குகள் ஆயின் அவை இரண்டு வருட காலம் ஊழியர் வசம் இருந்தால் மட்டுமே நீண்ட காலப் பங்குகள் ஆகக் கருதப்படும். ஆயினும் பட்ஜெட் அறிவிப்புகளைப் பொருத்து இதில் மாற்றங்கள் நிகழலாம்.

மூலதன ஆதாயத்தைக் கணக்கிடுதல்

மூலதன ஆதாயத்தைக் கணக்கிடுதல்

மூலதன ஆதாயத்தைக் கணக்கிடுவதற்காக, ESOP ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட காலத்தில் பங்கின் சந்தை மதிப்பை (cost of acquisition COA) தான் மூலதன ஆதாயத் தொகையாகக் கருதப்படும். ஊழியர்கள் பங்கை நிறுவனத்தின் சலுகை விலையில் வாங்கப்பட்ட தொகை அல்ல.

ஆகையால் மூலதன ஆதாயம் = விற்பனைத் தொகை - விற்கும் போது உள்ள FMV (Fair market value)

தற்போது STCG அல்லது LTCG யின் கீழ் வரி விதிப்பைக் காண்போம்.

வரி சட்டங்கள்

வரி சட்டங்கள்

ESOP பங்குகளை நீண்ட காலம் வைத்திருக்கும் போது நிதிச் சட்டம் 2018 ன் படி, பங்குகள் பங்கு பரிவர்த்தனையில் வர்த்தகம் செய்தால், வரிச்சட்டம் u/sS 112A பிரிவின் படி நீண்டகால மூலதன ஆதாயங்கள் ரூபாய் 1 இலட்சம் ரூபாவிற்கு மேல் 10% வரிப் பிடித்தம் செய்யப்படு. இருப்பினும், பங்குகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு பரிவர்த்தனையில் வர்த்தகம் செய்யவில்லை என்றால், எல்டிசிஜி 20 சதவிகிதத்திற்கு வரி விதிக்கப்படும்.

 15% ஃபிளாட் ரேட் விகிதத்தில் வரி

15% ஃபிளாட் ரேட் விகிதத்தில் வரி

ESOP பங்குகளைக் குறுகிய காலம் வைத்திருக்கும் போது பங்கு பரிவர்த்தனையில் பங்குகளை விற்பனை செய்யும்போது விற்கப்படும் போது, குறுகிய கால மூலதன ஆதாயங்கள் பிரிவு 111A இன் கீழ் 15% ஃபிளாட் ரேட் விகிதத்தில் வரிக்கு உட்படுத்தப்படும். இருப்பினும், பங்குகள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பங்கு பரிவர்த்தனையில் வர்த்தகம் செய்யப்படாவிட்டால், குறுகிய மூலதன ஆதாயம் வேறு எந்த வருமானத்தையும் போலவே கருதப்படும், பொருந்தக்கூடிய ஸ்லாப் வீதத்திற்கு வரி பிடித்தமும் செய்யப்படலாம்.

ESOP பங்குகள் நிறுவனத்தால் திரும்ப வாங்கப்படும் சூழ்நிலை பற்றிக் காண்போம்.

பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்களின் பங்குகள் வாங்குவதற்கு அது வரும்போது, பின்னர் 10 (34A) மற்றும் வருமான வரிச் சட்டத்தின் 115QA இன் கீழ் விதிகள் பொருந்தும்.

பிரிவு 10 (34A) படி, நிறுவனத்தின் மூலம் பட்டியலிடப்படாத பங்குகள் திரும்ப வாங்குவதன் காரணமாகப் பங்குதாரர் (ESOP பங்குகள் உள்ளிட்ட) எந்த வருமானமும் அத்தகைய பங்குதாரரின் கைகளில் விலக்கு அளிக்கப்படும். மேலும், 115QA பிரிவின் படி, வரிக்கு 20% வரிகளைத் திரும்பப் பெறாத நிறுவனம் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

நிறுவனத்தின் கடமை

நிறுவனத்தின் கடமை

எனவே, ஊழியர்களின் கைகளில், பட்டியலிடப்படாத நிறுவனத்தால் பங்குகளை வாங்குவதன் மூலம் பெறும் ஆதாயம் விலக்கு அளிக்கப்படும், மற்றும் வாங்குபவர் விநியோக வரி செலுத்த வேண்டியது நிறுவனத்தின் கடமை ஆகும்.

மூன்றாம் தரப்பினருக்கு விற்றால் என்ன் ஆகும்?

மூன்றாம் தரப்பினருக்கு விற்றால் என்ன் ஆகும்?

நிறுவனத்திற்குப் பதிலாக ஊழியர் ESOP- பங்குகளை மூன்றாம் நபருக்கு விற்கிறார் என்றால், அவர் மூலதன ஆதாய வரிக்கு செலுத்த வேண்டிய கடமைக்கு ஆளாவார். இதில் நிறுவனம் எந்தவொரு வரிகளையும் செலுத்த தேவையில்லை. அது பங்கை விற்ற ஊழியர் மற்றும் வாங்கியவர்களின் பரிவர்த்தனை நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டவை ஆகும்.

தமிழ் குட்ரிட்டன்ஸ் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க

English summary

How Flipkart employees' ESOPs will be taxed

How Flipkart employees' ESOPs will be taxed
Company Search
Thousands of Goodreturn readers receive our evening newsletter.
Have you subscribed?