முகப்பு  »  நிறுவனம்  »  Reliance Industries Ltd.  »  மேற்கோள்  »  பிளாக் டீல்ஸ்
நிறுவன பெயரின் முதல் சில எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

என்எஸ்ஈ மற்றும் பிஎஸ்ஈ சந்தையில் Reliance Industries Ltd. பங்குகளின் பிளாக் டீல்கள்

Jul 23rd 2019
ஒப்பந்த தேதி வாங்க/விற்க வாடிக்கையாளர் பெயர் அளவு விலை (ரூ.)
Oct 27, 2017 B MERRILL LYNCH MARKETS SINGAPORE PTE. LTD. 35,53,858 948
Oct 27, 2017 S MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPANA SA SV 35,53,858 948
Mar 20, 2017 B TATTVAM ENTERPRISES LLP 4,04,13,210 1,295.75
Mar 20, 2017 B VASUPRADA ENTERPRISES LLP 6,16,740 1,293.25
Mar 20, 2017 B SVAR ENTERPRISES LLP 63,69,916 1,293.50
Mar 20, 2017 B SRICHAKRA COMMERCIALS LLP 1,82,36,850 1,294.75
Mar 20, 2017 B SRICHAKRA COMMERCIALS LLP 1,74,36,450 1,295
Mar 20, 2017 B SRICHAKRA COMMERCIALS LLP 5,14,23,690 1,295.25
Mar 20, 2017 B SRICHAKRA COMMERCIALS LLP 5,34,76,280 1,295.50
Mar 20, 2017 B SRICHAKRA COMMERCIALS LLP 6,04,09,318 1,293.75
Mar 20, 2017 B SRICHAKRA COMMERCIALS LLP 4,80,12,749 1,294
Mar 20, 2017 B SRICHAKRA COMMERCIALS LLP 4,76,30,850 1,294.25
Mar 20, 2017 B SRICHAKRA COMMERCIALS LLP 4,78,21,350 1,294.50
Mar 20, 2017 S NARAHARI ENTERPRISES LLP 6,16,740 1,293.25
Mar 20, 2017 S KAMALAKAR ENTERPRISES LLP 63,69,916 1,293.50
Mar 20, 2017 S PAVANA ENTERPRISES LLP 1,82,36,850 1,294.75
Mar 20, 2017 S PAVANA ENTERPRISES LLP 1,74,36,450 1,295
Mar 20, 2017 S RISHIKESH ENTERPRISES LLP 6,04,09,318 1,293.75
Mar 20, 2017 S PITAMBAR ENTERPRISES LLP 5,14,23,690 1,295.25
Mar 20, 2017 S PITAMBAR ENTERPRISES LLP 5,34,76,280 1,295.50
Mar 20, 2017 S ADISESH ENTERPRISES LLP 4,04,13,210 1,295.75
Mar 20, 2017 S KANKHAL TRADING LLP 4,80,12,749 1,294
Mar 20, 2017 S KANKHAL TRADING LLP 4,76,30,850 1,294.25
Mar 20, 2017 S KANKHAL TRADING LLP 4,78,21,350 1,294.50
Mar 15, 2017 B TATTVAM ENTERPRISES LLP 4,34,16,908 1,284.25
Mar 15, 2017 B TATTVAM ENTERPRISES LLP 4,61,23,478 1,284.50
Mar 15, 2017 B TATTVAM ENTERPRISES LLP 4,50,76,325 1,284.75
Mar 15, 2017 B KARUNA COMMERCIALS LLP 6,25,09,510 1,283.25
Mar 15, 2017 B KARUNA COMMERCIALS LLP 6,45,32,189 1,283.50
Mar 15, 2017 B KARUNA COMMERCIALS LLP 6,38,25,420 1,283.75
Mar 15, 2017 B KARUNA COMMERCIALS LLP 6,32,16,279 1,284
Mar 15, 2017 S BADRI COMMERCIALS LLP 6,25,09,510 1,283.25
Mar 15, 2017 S BADRI COMMERCIALS LLP 6,45,32,189 1,283.50
Mar 15, 2017 S BHUVANESH ENTERPRISES LLP 4,34,16,908 1,284.25
Mar 15, 2017 S BHUVANESH ENTERPRISES LLP 4,61,23,478 1,284.50
Mar 15, 2017 S BHUVANESH ENTERPRISES LLP 4,50,76,325 1,284.75
Mar 15, 2017 S AJITESH ENTERPRISES LLP 6,38,25,420 1,283.75
Mar 15, 2017 S AJITESH ENTERPRISES LLP 6,32,16,279 1,284
Mar 09, 2017 B DEVARSHI COMMERCIALS LLP 6,13,63,218 1,283.50
Mar 09, 2017 B DEVARSHI COMMERCIALS LLP 6,31,49,850 1,283.75
Mar 09, 2017 B DEVARSHI COMMERCIALS LLP 5,32,86,519 1,284
Mar 09, 2017 B DEVARSHI COMMERCIALS LLP 5,30,86,450 1,284.25
Mar 09, 2017 B DEVARSHI COMMERCIALS LLP 6,23,64,718 1,284.50
Mar 09, 2017 B DEVARSHI COMMERCIALS LLP 6,21,49,350 1,284.75
Mar 09, 2017 B TATTVAM ENTERPRISES LLP 4,06,85,783 1,283.25
Mar 09, 2017 S ADISESH ENTERPRISES LLP 4,06,85,783 1,283.25
Mar 09, 2017 S TRILOKESH COMMERCIALS LLP 6,31,49,850 1,283.75
Mar 09, 2017 S TRILOKESH COMMERCIALS LLP 6,13,63,218 1,283.50
Mar 09, 2017 S ABHAYAPRADA ENTERPRISES LLP 6,23,64,718 1,284.50
Mar 09, 2017 S ABHAYAPRADA ENTERPRISES LLP 6,21,49,350 1,284.75
Mar 09, 2017 S TARAN ENTERPRISES LLP 5,30,86,450 1,284.25
Mar 09, 2017 S TARAN ENTERPRISES LLP 5,32,86,519 1,284
Oct 03, 2016 B HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS INDIAN EQUITY 4,17,166 1,083
Oct 03, 2016 S HSBC GLOBAL INVESTMENT FU NDS MAURITIUS LTD 4,17,166 1,083
Jun 11, 2010 B ABN AMRO BANK NV 3,19,150 1,029
Jun 11, 2010 S CITIGROUP GLOBAL MARKETS MAURITIUS PRIVATE LIMITED 3,19,150 1,029
Jun 09, 2010 S CITIGROUP GLOBAL MARKETS MAURITIUS PVT.LTD. DR CONV. A/C 3,09,000 1,008
Jun 09, 2010 B ABN AMRO BANK NV 3,09,000 1,008
Jan 14, 2010 B SWISS FINANCE CORPORATION (MAURITIUS) LTD 6,50,907 1,102
Jan 14, 2010 S CITIGROUP GLOBAL MARKETS MAURITIUS PRIVATE LIMITED 6,50,907 1,102
Jan 13, 2010 B CREDIT SUISSE (SINGAPORE) LIMITED A/C CREDIT SUISSE (SINGAPO 6,51,105 1,086
Jan 13, 2010 S CITIGROUP GLOBAL MARKETS MAURITIUS PRIVATE LIMITED 6,51,105 1,086
Feb 22, 2007 B MERRILL LYNCH INVESTMENT MANGRES LTD. 78,000 1,410
Feb 22, 2007 S MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS LTD. 78,000 1,410
Jan 31, 2007 B DSP MERRILL LYNCH CAPITAL MARKET ESPANA 4,32,100 1,381.80
Jan 31, 2007 S BARCLAYS CAPITAL MAURITIUS LTD 4,32,100 1,381.80
Mar 31, 2006 B TRESTA TRADING PVT. LTD. 17,93,560 796.85
Mar 31, 2006 B TRESTA TRADING PRIVATE LTD 19,01,364 791.35
Mar 31, 2006 B SANATAN TEXTRADE PRIVATE LTD 1,10,74,480 791.10
Mar 31, 2006 S FIERY INVESTMENTS AND LEASING PRIVATE LTD 1,10,74,480 791.10
Mar 31, 2006 S RADHA RAMAN TEXTILE TRADERS PVT LTD 17,93,560 796.85
Mar 31, 2006 S SWARAG TRADERS PRIVATE LTD 19,01,364 791.35
Mar 31, 2006 S SAUMYA FINANCE AND LEASING COMPAY PRIVATE LTD 88,53,355 791.15
Mar 31, 2006 S MADHUBAN MERCHANDISE PRIVATE LTD 1,61,50,000 791.05
Mar 30, 2006 B ANUMATI MERCANTILE PRIVATE LTD 79,18,091 800.95
Mar 30, 2006 S SANCHAYITA MERCANTILE PRIVATE LTD 79,18,091 800.95
Mar 28, 2006 B ANUMATI MERCANTILE PRIVATE LTD 1,00,00,000 794.05
Mar 28, 2006 S RELIANCE AROMATICS AND PETROCHEMICALS PRIVATE LTD 15,29,090 797.45
Mar 28, 2006 S YANGSTE TRADING PRIVATE LTD 15,66,988 795.05
Mar 28, 2006 B RELIANCE POLYOLEFINS PRIVATE LTD 20,00,000 797.55
Mar 28, 2006 S RELIANCE CHEMICALS PRIVATE LTD 20,00,000 797.55
Mar 28, 2006 S SILVASSA HYDROCARBONS AND INVESTMENTS PRIVATE LTD 24,95,328 796.05
Mar 27, 2006 S VELOCITY TRADING PRIVATE LTD 1,56,16,580 788.95
Mar 27, 2006 B BAHAR TRADING PRIVATE LTD 4,17,329 788.75
Mar 27, 2006 S FLORENTINE TRADING PRIVATE LTD 4,17,329 788.75
Mar 23, 2006 S RELIANCE ENERGY AND PROJECT DEVELOPMENT PVT. LTD. 1,00,000 783.40
Mar 23, 2006 B RELIANCE CHEMICALS PVT. LTD. 1,00,000 783.40
Dec 30, 2005 B EKLAVYA MERCANTILE PRIVATE LTD 13,79,109 899.10
Dec 30, 2005 S RHINO BAGS PRIVATE LIMITED 12,37,362 899
Dec 30, 2005 S CAPABLE COMMERCIALS PVT LTD 10,96,687 896.55
Dec 30, 2005 B ORNATE TRADERS PRIVATE LIMITED 43,23,866 897.92
Dec 30, 2005 S JAGDISHVAR INVESTMENTS ANDTRADING PRIVATE LTD 10,67,353 899.15
Dec 30, 2005 S JAGADANAND INVESTMENTS ANDTRADING COMPANY PRIVATE LTD 9,56,454 899.75
Dec 30, 2005 S REVLON TRADING COMPANY PRIVATE LTD 13,79,109 899.10
Dec 30, 2005 S TEJASVI TRADING COMPANY PRIVATE LTD 2,30,663 899.25
Dec 30, 2005 S SHITAL TEXTURISING PVT LTD 8,57,408 899.50
Dec 30, 2005 S CHIKKI FERTILISERS TRD AND AGENCIES PVT LTD 5,99,663 896.55
Dec 30, 2005 S AKSHYA TEXTILES TRADING AND AGENCIES PVT LTD 5,32,746 897.25
Dec 30, 2005 S RELIANCE EXPORTS PRIVATE LTD 10,87,240 899.60
Dec 14, 2005 B EKANSHA ENTERPRISE PVT LTD 15,23,641 872.05
Dec 14, 2005 S AVADA TRADING CO. PVT LTD 16,47,675 869.85
Dec 14, 2005 S ESTEEM TEXTILES TRADING PVT LTD 15,23,641 872.05
Dec 14, 2005 B EKLAVYA MERCANTILE PRIVATE LTD 16,47,675 869.85
Dec 13, 2005 S GAIETY MERCANTILE PRIVATE LTD 14,20,063 862.85
Dec 13, 2005 B EKANSHA ENTERPRISE PVT LTD 16,09,063 863.55
Dec 13, 2005 B EKLAVYA MERCANTILE PRIVATE LTD 5,00,000 862.85
Dec 13, 2005 S ANTARIKSH COMMERCIALS PRIVATE LTD 11,27,063 862.65
Dec 13, 2005 S DEEP MERCANTILE PVT LTD 16,09,063 863.55
Dec 12, 2005 B EKANSHA ENTERPRISE PVT LTD 27,79,528 868.10
Dec 12, 2005 S KALPAVRIKSHA TRADING PVT LTD 16,10,663 868.25
Dec 12, 2005 B EKLAVYA MERCANTILE PRIVATE LTD 17,72,063 868.15
Dec 12, 2005 S DEVPRIYA MERCANTILE PRIVATE LTD 17,72,063 868.15
Dec 12, 2005 S RANJANA TRADERS PVT LTD 11,68,865 867.90
Dec 09, 2005 S CHITANYA COMMERCIALS PVT LTD 19,30,063 853.35
Dec 09, 2005 B EKANSHA ENTERPRISE PVT LTD 19,30,063 853.35
Dec 09, 2005 S SWARNA TRADING PRIVATE LTD 17,59,863 853.35
Dec 09, 2005 B EKLAVYA MERCANTILE PRIVATE LTD 17,59,863 853.35
Dec 08, 2005 S PANCHTIRTH TRADING PVT LTD 8,07,063 844.15
Dec 08, 2005 S SPARK TRADECOM PRIVATE LTD 12,00,000 847.85
Dec 08, 2005 B EKANSHA ENTERPRISE PVT LTD 8,07,063 844.15
Dec 08, 2005 B EKLAVYA MERCANTILE PRIVATE LTD 8,07,002 847.45
Dec 08, 2005 S CHARISHMA INVESTMENTS PRIVATE LTD 8,07,002 847.45
Dec 05, 2005 B BHUMIKA TRADING PVT LTD 67,063 847
Dec 05, 2005 B EKLAVYA MERCANTILE PRIVATE LTD 80,063 846.65
Dec 05, 2005 B EKANSHA ENTERPRISES PVT LTD 60,063 847.55
Dec 05, 2005 S SPARK TRADECOM PRIVATE LTD 80,063 846.65
Dec 05, 2005 S NEELAM MERCANTILE PVT LTD 60,063 847.55
Dec 05, 2005 S PLATINUM COMMERCIALS PVT LTD 67,063 847

Find IFSC

உடனடி நியூஸ் அப்டேட்டுகள்
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more