முகப்பு  »  நிறுவனம்  »  Tata Steel Ltd.  »  மேற்கோள்  »  நிறுவன வரலாறு
நிறுவன பெயரின் முதல் சில எழுத்துக்களை நிரப்பி 'கோ' பட்டனை கிளிக் செய்யவும்

Tata Steel Ltd. நிறுவன வரலாறு மற்றும் வருடாந்திர வளர்ச்சி தகவல்கள்

1907

- The Tata Iron and Steel Company Limited was formed in 1907 at Mumbai. The Company manufactures rails, fishplates, bars, light structurals, heavy structurals, plates, black sheets, galvanised sheets, tin bars, sleeper bars, sleepers, blooms, billets, sheet bars, wheels, tyres and axles, skelp and strip, and special steels tools such as picks, beaters, hammers and shovels and red-oxide, coal tar, sulphate of ammonia, etc.

- Iron and steel are made by the open hearth, duplex electric and a combination of these processes, and the steel is rolled into finished products.

1917

- During the year 1,50,000 equity shares issued at par and 26,250 deferred shares issued at a premium of Rs.370 per share.

1919

- During the year 7,00,000 second pref. shares of Rs.100 each issued at par. 6181 second pref. shares forfeited.

1954

- During the year, 8750 defd. shares of Rs.30 each converted into 292,500 equity shares of Rs.75 each. 642,500 bonus equity shares issued in prop. 1:1.

1956

- During the year 12,85,000 right equity shares issued in prop.1:1, and a premium of 30 per share.

1959

- 12,142 rights share subscribed for 11,524 bonus equity shares allotted in prop. 1:1.

1960

- During the year 3,75,000 A IInd pref. & 6,18,372 equity shares offered in prop. 1:2 & 1:5. (Arrears: 29,625.)

1961

- During the year 1,330 A, IInd pref. shares and 2,959 No. of equity shares were subscribed for. Arrears Rs.840.

1967

- In March 14,69,722 bonus equity shares issued in prop. 2:5. Arrears Rs.136.

1973

- With effect from 1st April, the wholly owned subsidiary, West Bokaro Ltd., was amalgamated with the company.

1980

- Tata Steel and ACC signed a long-term agreement, valid up to the end of 1991, whereby the slag from the granulation plant could be taken by ACC.

1982

- On 19th March, the company approved the proposal to convert the company's irredeemable preference shares into redeemable non-convertible bonds. The interest on bonds is payable with effect from 1st April, 1983 at half-yearly rests. Thus bonds of face value aggregating Rs 11.40 crores were issued under this scheme.

1983

- During the year Indian Tube Company Limited was amalgamated with the company. After the amalgamation, the company produces a wide range of tubes including seamless and welded quality tubes. The company also makes agricultural implements and alloy steel baring rings.

- As a measure of diversification, the Company agreed to purchase the bearings manufacturing plant of Metal Box India, Ltd. at Kharagpur as a going concern with effect from 1st October.

- During the same year, the company acquired the Barings Unit of the Metal Box Company of India Limited and is today a leading manufacturer of Ball and Tapered Roller Bearings with an annual installed capacity of over 5 million bearings which is being further augmented to 10
million bearings.

1984

- As a measure of diversification, the company entered into a lease agreement with Bihar State Industrial Development Corporation, to reopen Kumardhubi Engineering Works Ltd. For this purpose a new company under the name Kumardhubi Metal Castings & Engineering Co.,
Ltd. was formed. The company would have a share of 49% and the BSIDIC would hold 51% in this joint sector company.

- During March-May the company offered 15% non-convertible debentures for Rs.50 crores as right to raise funds for working capital and also for capital expenditure.

- The Company decided to accept subscription to the extent of Rs. 75 crores. The redemption date for debentures worth Rs 16.09 crores was extended by seven years from 16th September, 1991 and rate of interest raised to 16% from 16.9.1991.

1985

- With effect from 1st October, Indian Tube Co. Ltd was amalgamated with TISCO.

- In terms of the scheme of amalgamation, the shareholders of ITC were allotted 72,153 No. of equity shares of TISCO in the proportion of 1 share of TISCO for every 2 shares of ITC held.

- 72,153 shares issued to members of Indian Tube Co. Ltd., as on 1.10.1985 on its merger. 9,89,077 shares issued at par on part conversion of 13.5% bonds.

1986

- In October, higher recovery of iron-bearing materials from waste materials viz., a Rs.18.5 crores waste-recycling plant, was commissioned.

1987

- On 2nd March, 300,000 tonne capacity bar and rod mill costing about Rs.78 crores was commissioned under the second phase of modernisation.

- On 11th August, approvals were received for investment of Rs.16 crores in the Capital of Tata Timken Ltd., a company promoted by Tata Steel in collaboration with Timken Co. USA, for the manufacture of bearings for the automotive industry, industrial machinery and for the
Indian Railways.

- 33,05,147 Bonus shares allotted in August, (prop. 2:5) 40,16,000 rights shares then issued (prem. Rs 30 per share; prop. 1:3). Another 2,00,800 shares offered (prem. Rs 350 per share) to the employees (including working directors)/workers on equitable basis (only 50,397
shares taken up).

1988

- During the period the company, installed a new sinter plant with a capacity of 1.3 million tonnes per annum, a new coke over battery with stamp charging facilities, a raw material bedding a blending yard, a high speed bar and rod mill with a capacity of 3,00,000 tonnes per
annum and facilities to augment captive power generation by 60 MW.

- 75 No. of equity shares out of the rights issue made on August 1987, allotted to employees on 31.8.1988.

- The Company made large scale utilisation of blue dust, normally considered a waste material, in sinter making in the steel industry.

- In July, letter of intent was received for the manufacture of 0.30 million tonnes per annum of ordinary portland cement at Nipania/Sonadih in the Raipur district of M.P and 1.43 million tonnes per annum of Portland Blast furnace slag cement at Jamshedpur. Technical
consultancy agreements in respect of this project were signed with Holtech India and Holderbank (HMC), Switzerland.

1989

- During the period, civil work commenced on major production and supporting facilities such as hot strip mill with a capacity of 1 million tonnes per annum, a blast furnance and an energy optimising furnace.

- The profits were affected by erratic power supply, escalation in input costs and heavy interest charges payable on convertible debentures.

- During the year, the company issued two series of debentures for a total value of Rs.565 crores. In the Ist series 34,16,667 - 12% fully convertible debentures of Rs.600 each for a total value of Rs. 205 crores were offered as follows:

- (i) 32,54,167 debentures to the equity shareholders of the Company on rights basis in the ratio of 1 debenture for every 5 equity shares held (all were taken up).

- Additional 4,80,403 debentures were allotted to retain over subscription and

- (ii) 1,62,500 debentures to the employees/workers of the Company (none were taken up).

- Each debenture of Rs 600 would be automatically and compulsorily converted into 1 equity share of Rs 100 at a premium of Rs 500 per share as on 1st February, 1990.

- Another 7,722 debentures reserved for allotment to shareholders who were unable to subscribe for genuine reasons (of these 4,722 allotment to financial institutions and 3,000 reserved for allotment to shareholders).

- In IInd series, the company offered 30,00,000 partly convertible debentures of Rs.1,200 each along with 4,50,000 debentures permitted to be retained as over subscription.

- Of these the following debentures were reserved for allotment on a preferential basis:

- (i) 7,50,000 debentures along with 1,12,500 debentures permitted to be retained as oversubscription to shareholders of the Company (all were taken up);

- (ii) 1,25,000 debentures along with 18,750 debentures as over subscription to employees (only 7,885 debentures taken up);

- (iii) 2,91,667 debentures along with permitted retention of 43,750 debentures to IFCW (only 2,91,667 debentures taken up) and

- (iv) 10,00,000 debentures to Tata Companies along with permitted retention of 1,50,000 debentures (only 10,08,325 debentures taken up).

- The balance 8,33,333 debentures along with permitted retention of 1,25,000 debentures were issued to the public through a prospectus. In addition, unsubscribed portion of the preferential quota adding upto 3,21,290 debentures were also issued to the public (all were taken up).

- A portion of Rs 600 of each debenture was automatically and compulsorily converted into 1 equity share of Rs 100 of the Company at a premium of Rs. 500 per share on 1st February 1990. The non-convertible portion of Rs 600 of each debenture would be redeemed
at par on the expiry of 8 years from the date of allotment of debentures.

- Severe shortages and wide fluctations in the power supply from the DVC coupled with increased requirements of power with the commissioning of various units under modernisation programme Phase II affected the operations of the finishing mills.

1990

- In November, the 80-tonne energy optimising furnace set up with Korf Technology was commissioned.

1991

- During the year Company acquired a 100% export-oriented ferro-chrome manufacturing unit of OMC Alloys Ltd. from the Orissa State Government at a total cost of 156 crores. It is located at Bammpal, Orissa, and has a capacity to produce 50,000 tonnes per annum of ferro-chrome.

- The decentralisation of imports and the dismantling of State machinery in the said area enabled the Company to make a foray into the inward trading of steel and steel-related products through the formation of a new `Agency department.'

1992

- During March, the new 500 t.p.d oxygen plant was commissioned. In November the new one million tonne capacity `G' blast furnace was commissioned.

- During the year company privately placed with UTI, LIC, Army Group Insurance Fund and GIC and its subsidiaries 17.5% non-convertible debentures worth Rs.185 crores. These debentures are redeemable at a premium of 5% at the end of 7 years from the date of allotment of the
debentures.

- During June/July, the company issued 4 to 7 years Secured Premium Notes of Rs.300 each as follows: (i) 110,00,000 SPN of Rs 300 each to the shareholders on the basis of a minimum number of SPNs to each shareholders; (ii) 5,50,000 SPN of Rs 300 each to employees'/workers of the Company on the basis of 5 SPNs to each employee and (iii) 115,50,000 warrants for subscribing against payment in cash to one share per SPNs of Rs. 10 each at a premium of Rs 70 per share exercisable between one and a half years from the date of allotment of
SPNs (all the offered SPNs were taken up).

- The principal amount of SPNs of Rs 300 each was to be repaid in 4 equal annual instalments of Rs 75 each from the end of 4th year to the end of the 7th year together with an equivalent additional amount of Rs 75 with each installment.

- 920,54,616 rights shares issued (prop. 2:5; prem. Rs 70) in June, Another 46,02,731 shares allotted to employees, etc. (prem. Rs 70 per share).

- Each warrant holder was entitled to be allotted 1 oridinary share of Rs 10 each at a premium of Rs 70 per share, exercisable in the period of one and half years from the date of allotment.

1993

- During March, some of the facilities forming part of the one million tonne per annum strip mill under the modernisation programme. During the later half of the year, the one million tonne per annum hot strip mill was commissioned. Both the cement units at Sonadih and Jojobera were commissioned during the year. The cement grinding unit at Jojobera was commisioned.

- On 5th November, 27,72,230 equity shares of Rs. 80 each were allotted per detachable warrant issued by the company to the holders of SPN. Another 15,96,202 ordinary shares of Rs.80 each allotted on exercise of right under detachable warrants.

- During the third phase, another 67,92,645 shares were allotted on exercise of warrants. For the balance of 3,88,923 detachable warrants for which option had not been exercised, the option was deemed to lapsed except in respect of approx. 12,570 warrants applicable to
matters which are in dispute and for which the option is deemed to be kept alive till the settlement of disputes.

- The principal amount of SPN of Rs 300 each is repayable in 4 equal installments of Rs 75 each from the end of the 4th year to the end of 7th year, together with an equivalent additional amount of Rs 75 with each installment.

- The Additional payment of Rs 75 per SPN every year, was to be made up of interest of Rs 30 and Rs 15 and redemption premium of Rs 45 and Rs 60 in the 6th and 7th year respectively.

- During the year the company offered 2.25% convertible bonds due 1999 convertible into Global Depository Receipts. The bonds of the aggregate value of US $ 1000,00,000 was to be converted into GDRs representing shares at the option of the bondholders at the conversion
price of Rs.291 per GDR from 1st April 1994 to 2nd March 1999.

- 1,88,650 No. of Equity shares underlying the issue of Global Depository Receipts arising upon exercise of option attached to 21.25% convertible bonds were issued. Upto March 31, 1998 bonds worth US $ 19,04,000 were converted into ordinary shares of the company.

1994

- During this period, operations in cement grinding at Jojobera were adversely affected by inadequate availability of rakes for clinker movement and certain mechanical problem.

- During Feb. the company issued 2 1/4 convertible bonds due 1999 convetible into Global depositing remple representing one ordinary shares of Rs.10 each at an initial conversion rate of Rs.291 per share. Each bond is in the denomination of US $ 1000.

- The bonds are redeemable at the option of the company: (i) in whole but not in part at their principal amount together with accrued interest if conversion rights shall have been exercised in respect of 95% or (ii) at any time on or after 1st April 1996, in whole or in part at their principal amount together with accrued interest.

- On 24th May the company allotted 3,00,00,000 naked warrants on preferential basis to the Tata Companies and associated entities.

1995

- The company was implementing expansion of the Hot Strip Mill to two million tonnes per annum and increasing the saleable steel capacity to 3.20 million tonne per annum. The company proposed to install a bar and rod mill of 5,00,000 tonnes per annum capacity and put up a facility to produce forging quality Rounds/Squares.

- During the year company had locate a new steel plant a cold rolling unit at Gopalpur, Orissa with an installed capacity of 1.1 million tonnes per annum.

- During the year central govt. had reduced the area under mining lease at Sukinda to 406 hectors from 1261 hectares. The company had preferred appeals against the decision of the Orissa High Court and the Supreme Court. However, the Supreme Court had dismissed the company's appeals and upheld the judgment of Orissa High Court and the decision
of Central Government.

- 30,018,246 No. of Equity shares allotted to Tata Sons Ltd. and their associate Companies on exercise of warrants held by them.

1996

- Production at the hot strip mill at 1.04 million tonnes exceeded its rated capacity and as a measure of cost reduction, coal tar injection was introduced in `A' and `B' blast furnaces.

- 15,517 shares allotted on exercise of warrants of SPN.

1997

- The second Slab Reheating Furnace, Phase IV, was commissioned on 31st December. The new Coke Oven Battery No.8 with a capacity of 0.5 million tonnes per annum, was lit up on 24th March, 1998.

- On the 16th June, the Company opened a new 260 metre two-lane dual carriage bridge named after Jaiprakash Narain. The new bridge provides a relief to residents and industries in Jamshedpur industrial area which for the past 3 decades had to depend on the National highway which had all along been congested.

- The company also built up a transport park to accommodate 425 trucks and trailors with facilities for the stay and comfort of the drivers to avoid pollution the company built a mini forest there to screen it off from the surrounding areas and thereby maintaining the greening of the
city.

- The company has provided new facilities like "Jeevan Jyoti clinics" n the slum oriented area of Bagan in Jamshedpur. Also a special Family life and value education programmes were launched in Patna.

- Tata Steel's international trading division was awarded the prestigious ISO-9002 certification by the Indian Register Quality Systems (IRQS).

- Tata Steel has bagged the Prime Minister's trophy for the best performing integrated steel plant for 1994-95.

- Tata Steel won 53 prizes on the final day of the 34th annual mines safety week celebrations at Meghataburu in West Singhbhum district. It also won seven prizes in different categories at the annual mines safety week celebration of Karnataka region.

- Tata Iron and Steel Company (Tisco) has entered into technical tie-ups with two German companies - Lurgi Metallurgie and Thyssen.

- Tata Iron & Steel Company (Tisco) and Inland Steel Industries Inc of the US have joined hands to float a 50:50 joint venture company called Tata Ryerson Ltd to supply processed steel directly to end-users.

- Tata Sons chairman Ratan N Tata and Inland Steel chairman, president and CEO, Inland Steel Robert J Darnall signed the joint venture agreement.

- The Tata Iron and Steel company has entered into an agreement with the National Securities Depository Ltd., for dematerialising its shares. With this, Tisco has become the first Tata group company to enter the depository.

- Tinplate's recently commissioned cold rolling mill will face serious competition from Tisco's proposed CRM.

- Tata Steel, the country's largest steelmaker, has taken over the operations of a slag granulation plant of ACC, India's largest cement manufacturer.

- The steel Authority of India Limited and consultants Inc of the US have signed an agreement for jointly providing technical consultancy to the TISCO.

1998

- During the year it was proposed to set up a cold rolling mill at the company's works in Jamshedpur to add value to current product mix-up. Letters of intent for most of the major equipment, foreign and indigenous were placed. Nippon Steel were appointed as technology
consultants for the project.

- Tata Iron and Steel Company Ltd has entered into an agreement with the city-based Internet company Vedika Software Ltd. According to the terms of the agreement, India On Internet developed by Vedika will host Tisco on the Internet.

- Tata Iron & Steel Co became the world's largest producer of stamp-charged coke on 24th March.

- As of March 31, 1998, 7,37,99,584 ordinary shares of the company have been dematerialised.

- Tisco is acquiring the cold rolled steel unit of Rs 776 crore Tata SSL Ltd in Tarapur, Maharashtra.

1999

- Tata Steel has achieved a record performance in all areas of production fo the first nine months (April to December 1998-99) of the current financial year, despite the gloomy scenario in the steel sector.

- The annual general meeting (AGM) of Tata Steel shareholders today accorded its approval to the board to issue and offer cumulative redeemable preference shares of the face value of Rs 100 each for an aggregate value not exceeding Rs 250 crore in one or more tranches.

- Tata Iron & Steel Company (Tisco) is evaluating a possible acquisition of the ferro chrome and chrome conversion plant promoted by state-owned Industrial Development Corporation of Orissa Ltd (IDCOL).

2000

- Tata Steel is in talks with Usinor of France, one of the world's largest steel manufacturers, to jointly bid for Steel Authority of India's (SAIL) Salem Steel Plant.

- The Tata Iron and Steel Company (Tisco) has introduced a pilot freight rationalisation project in the eastern region in line with the recommendations of global consultants Booz Allen.

- Tata Steel has been awarded the All-India Trophy for Top Exporters in the category of Manufacturing Units.

- The Company is expanding into chrome ore and ferro chrome production as an area of growth and plans to produce 2,00,000 tonnes of high carbon ferro chrome during 2000-01.

- Tata Steel, the flagship of the Tata group, has entered into an understanding with Tata International to export 30 per cent of the production at the steel major's new 1.2 million tonne cold rolling in Jamshedpur.

- The Steel Division of the Tata Iron and Steel Company Ltd. (Tata steel) has won the `JRD QV Award' for 2000, the highest recognition of total quality within the Tata Group.

- Tata Steel has tied up with the POSCO-Hyundai steel processing venture located in Chennai for getting its cold rolled coils processed.

- The Company has incorporated the first phase of mySAP.com, the collaborative Internet business model, to strengthen customer relationship.

- Tata Steel commissioned its fifth stamp charged coke oven battery at its coke plant-2.

- Private sector steel majors Tisco, Kalyani Steel and the public sector Steel Authority of India are all set to form a three-way joint venture for undertaking e-commerce activities in the steel sector.

- IBM India and Tata Steel have signed an IT agreement by which Tata Steel will outsource its IT requirements from IBM India.

- Stewarts and Lloyds of India Ltd. a subsidiary of Tata Steel, has set up a propane handling/bottling plant for Tata Steel at Jamshedpur on build, own, operate and transfer basis.

- The Company has informed that, Steel Authority of India, Tata Steel and Kalyani Steel have signed MoU for creation of Internet based, global, independent B2B steel marketplace.

- Tata Steel has bagged the Prime Minister's trophy for the best performing steel plant for the year 1998-99.

- Tata Steel bagged the coveted CII-Exim Bank award for Business Excellence for 2000.

- Tata Steel has launched its latest branded steel product -- Tata Tiscon - a speciality construction grade steel which will be available in the retail market.

- Credit Rating and Investment Services of India Ltd. has placed the Rs 26.42 crore non-convertible debenture programme of the company on a rating watch with positive implications.

2001

- Tata Iron and Steel Company Ltd. is the recipient of National Award for Excellence in Corporate Governance for the year 2000.

- Tata SSL has become a subsidiary of Tata Iron and Steel Company, following a successful open offer to the shareholders of TSSL.

- Tata Steel has emerged as the world's leading steel maker in a study carried out by World Steel Dynamics (WSD). The company has been ranked at the top among 12 companies WSD has identified as world class steel makers, Dr J.J. Irani, Managing Director, Tata Steel said at a news conference on July 18.

- Tata Steel is setting up a joint venture with IQ Martrade Holding Und Management of Germany to facilitate efficient handling of cargoes and provide the full gamut of port management at various ports in India.

- Tata Steel has increased its price of hot rolled (HR) and cold rolled (CR) galvanised products by Rs 500 per tonne with effect from October 1

2002

- TATA Steel's Noamundi Iron Mine (NIM) has been given away the Indira Priyadarshini Vrikshamitra Award 2000 instituted by the National Afforestation & Eco-Development Board under the Union Ministry of Environment and Forests. NIM is one of the biggest and fully mechanised iron ores in the newly formed State of Jharkhand. NIM is supplying high-grade iron ore to Tata Steel's Jamshedpur plant. NIM was incorporated in 1925.

-Tata Iron & Steel Company Ltd has informed BSE that Mr S A Sabavala has resigned from the Board of the Company w e f October 01, 2002.

-Tata Iron and Steel Company Ltd has informed that on his demise on October 28, 2002, Mr Mantosh Sondhi has ceased to be a Director of the company.


2003
-Tata Iron & Steel co. Ltd. entered in to a power distribution business. Tisco has began distributing power in Jamshedpur.

-Tisco gets lenders proposal to acquire Neelachal Ispat Nigam Limited (NINL)

-Tata Steel signed an agreement with its consortium partners for setting up its titania project in Tamil Nadu.

-Tata Steel has been awarded Engineering Export Promotion Council National Award for outstanding export performance for the year 2000-2001, sponsored by ministry of commerce, govt of India.

-Tata Steel's mines division as well as its ferro alloys & mineral division (FAMD) have bagged 24 awards in group events and 21 in individual events in the different categories of safety competitions

-The Tatas have appointed Rajeev Dubey, who had to quit as managing director of agrochemical major Rallis India following heavy losses during the last financial year, as advisor to Tata Steel managing director B Muthuraman.

-Tata Steel records good performance on advance tax payment talks

-Praxair, the Bangalore-based industrial gases supplier, has bagged an order from Tata Steel for setting up a facility for on-site supply of oxygen, nitrogen and argon. The company would build an air separation plant with control systems adjacent to Tata Steel's works at Jamshedpur.

2004

-Tata Steel April-Dec output of crude & saleable steel over 3 million tonnes

-Tata Steel gets Petroleum Conservation Research Association award for energy conservation

-Tata Steel breaks JV with Veolia Water

-Swosti group takes over Tisco property at Gopalpur

--Metaljunction (MJ)- the online trading and procurement joint venture of Tata Steel and Steel Authority of India (SAIL)- has roped in UTI Bank to start off own equipment for Tata Steel.

-The flat products division of Tata Iron & Steel Company Ltd (Tisco) was awarded the ISO/TS 16949 certification on March 30

-Jamshedpur Utility and Services Company (Jusco), a wholly owned subsidiary of Tata Steel, has tied up with Canadian Minnaean Building Solutions for using its patent on high gauge steel-based housing and construction

-Tata Steel's Ferro Alloys & Minerals Division (FAMD) and Bearing Division received the CII award for 'Significant Improvement in Productivity' for 2003-2004.

-Solid Energy, New Zealand's largest producer, distributor and exporter of coal, will be supplying high quality coking coal to Tata Steel. Solid Energy recently signed a three-year contract with Tata Steel for supplying high-grade coking coal

-Tata Iron and Steel Company Ltd (Tisco) have signed a barter agreement with one of China's top trading companies to exchange its iron ore for coke

- Tata Steel ranked among global companies in the world's most respected companies survey, 2003 for corporate social responsibility

-Tata Steel's Sukinda Chromite Mine in Orissa has been conferred the SA: 8000:2001 certification conferred by the Social Accountability International (SAI), USA.

-R&D team conferred the 'Technology Day Meritorious Invention Award' by the National Research & Development Corp (NRDC)

-Tata Steel launched "Wiron", a branded galvanised wire, aiming at a sales target of three lakh tonnes

-Tata Steel, country's largest integrated steel producer in private sector announced a partnership with SAP India for offering business software solutions for the industry

-Tata Iron & Steel Company Ltd has informed that with effect from August 01, 2004, Mr Koushik Chatterjee has been appointed as Vice President Finance

-Tata Steel buys Singapore’s NatSteel

-Tata Steel and Larsen & Toubro (L&T) signs definitive agreement to form a 50:50 joint venture for setting up a port at Dhamra in Orissa on October 29, 2004.

2005

-Tata Iron and Steel Company Ltd signs Joint Venture Agreements with Iranian Mines and Mining Industries Development and Renovation Organization to join them in proposed steel-making projects and mining operations in Iran.

-Tata Steel has signed a memorandum of understanding with Nippon Steel Corporation of Japan for its proposed 6 million tonne per annum steel plant in Kalinganagar, in Jajpur district of Orissa

-Hoogly Met Coke and Power Co Ltd, a joint venture between Tata Steel and West Bengal Industrial Development Corporation, has been allotted 180 acres of land for its proposed metallurgical coke and power plant project at Haldia.

-Tata Steel sets up steel retail store Steeljunction

2005

-Company has changed its name from Tata Iron & Steel Company Ltd. to Tata Steel Ltd.

2006

-Tata steel sets up Jiggling and hydro-cyclone plant

-Tisco establishes processing unit at Noamundi mine

-Tata Steel signs JV Agreement with Tata Power to set up captive power plants.

2007

-Tata Steel enters into Share Purchase Agreement with Rawmet Ferrous Industries.

-Tata Steel completes £6.2bn acquisition of Corus Group plc.

- Tata Steel signs MOU with Vietnam Steel Corporation for the proposed steel project in Ha Tinh province in Vietnam.

-On August 03, 2007, the Tata Steel Ltd and Riversdale Mining Ltd. have entered into a Memorandum of Understanding, whereby the Company will become a strategic investor in Riversdale's Mozambique Coal Project, by acquiring 35% stake in it for a sum of A$ 100 million.

-Tata Steel Ltd has informed that Riversdale Mining Ltd and the Company have signed an agreement to establish a special purpose joint venture vehicle to develop a hard coking and thermal coal project at key coal exploration tenements held by Riversdale in Mozambique.

-Tata Steel Ltd and SODEMI sign a Joint Venture Agreement for Mount Nimba Iron Ore deposits in Ivory Coast, West Africa.

-The company has issued rights in the ratio of 1:5 at a premium of Rs. 290/- Per Share.

-Tata Steel Ltd Issues Rights in the Ratio of 1:5

2008
- Tata Steel gets the Best Establishment Award by the President of India, Mrs. Patibha Patil
- Tata Steel has signed a contract with CMI FPE Ltd for supply of 6 High reversing cold mill to set up a 200,000 MT p.a. TMBP CRM#2 project in TCIL. Tinplate Company of India Limited (TCIL) in association with Tata Steel is set to double the production capacity of tinplate. TCIL has recently started operations of a 200,000 MT p.a. second tinning line and Tata Steel will supply the input required for the tinning line through its CRM#2 project.

-Tata Steel has concluded an alliance pact with the Al Bahja Group of Oman for the development of the Uyun limestone deposits at Salalah in the Sultanate of Oman.

2009

- Tata Steel, through its subsidiary, Tata Steel Global Minerals Holdings has entered into Joint Venture Agreement on 6th November 2009 with New Millennium Capital Corp.

- Tata Steel wins Golden Peacock Award for Corporate Social Responsibility
-Tata Steel - Corus signs Share Purchase Agreement with Klesch for sale of aluminium smelters
-Tata Steel - Corus signs MoU on Teesside sale with Marcegaglia and Dongkuk
-Tata Steel enters into Joint Venture Agreement with New Millennium, Canada

The Company was originally incorporated as "The Tata Iron and Steel Company Limited" on August 26, 1907 as a public limited company, under the provisions of the Indian Companies Act, 1882. The Company was established by Jamsetji N. Tata, the founder of the Tata companies and today is one of the flagship Tata companies. Pursuant to a resolution of the Board of Directors dated May 19, 2005 and of the shareholders of the Company dated July 27,
2005, the name of the Company was changed to "Tata Steel Limited" with effect from August 12, 2005. The Registered Office of the Company is situated at Bombay House, 24 Homi Mody Street, Fort, Mumbai 400 001.

There has been no change in the Registered Office of the Company.

The Company manufactures a diversified portfolio of steel products, with a product range that includes flat products and long products, as well as some non-steel products such as ferro alloys and minerals, tubes and bearings. The Company, through its Indian operations, is a large manufacturer of ferro chrome and steel wires in India and a supplier of chrome ore internationally. The Company’s main markets include the Indian construction, automotive
and general engineering industries. The Company’s main facilities have been historically concentrated around the Indian city of Jamshedpur (Jharkhand), where the Company operates a 6.8 mtpa crude steel production plant and a variety of finishing plants close to the iron ore and coal reserves. The Company proposes to increase the crude steel production of the Jamshedpur plant by 2.9 mtpa to 9.7 mtpa. The Company’s bearing division is located at
Kharagpur (West Bengal), ferro manganese plant is located in Joda (Orissa), charge chrome plant is located in Bamnipal (Orissa), cold rolling complex is located in Tarapur (Maharashtra) and wire division is located at Tarapur (Maharashtra), Bangalore (Karnataka), and Indore (Madhya Pradesh). The Company also has iron ore and coal mines, collieries and quarries in the states of Jharkhand, Orissa and Karnataka.

In February 2005, the Company acquired the steel-related businesses of NatSteel Asia, with facilities located in Singapore, China, Malaysia, Vietnam, the Philippines, Thailand and Australia. In March 2006 the Company also acquired a 25.0% interest in Millennium Steel, the largest steel producer in Thailand, and in April 2006 a further 42.1% interest, for a total interest of 67.1% in Millenium Steel, (now known as Tata Steel (Thailand) Public Company Limited). On April 2, 2007 the Company acquired Corus Group Limited, with key production facilities
located in the United Kingdom and the Netherlands. The acquisition was implemented by Tata Steel UK Holdings Limited which is a wholly owned subsidiary of Tata Steel Europe Limited, formerly known as Tulip UK Holdings (No. 1) Limited. In April 2009, Hoogly Metcoke & Power Company Limited, which was earlier a subsidiary of the Company was merged with the Company.

The Equity Shares of the Company were first listed on the BSE in 1937 as per records available with the Company and previously were also listed with the Native Share and Stock Brokers’ Association Limited (the predecessor of the BSE). The Company’s Equity Shares were listed on the NSE on November 18, 1998. The Company’s Equity Shares were delisted from the Calcutta Stock Exchange Association Limited ("CSE") with effect from May 30,
2008. 3,867 Global Depository Receipts issued by the Company are listed on the Luxembourg Stock Exchange and 5,753,386 Global Depository Receipts issued by the Company are listed on the London Stock Exchange. Convertible Alternative Reference Securities ("CARS") issued by the Company are listed on the Singapore Stock Exchange. The Convertible Bonds issued by the Company are listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited.

The Company has entered into a Brand Equity and Business Promotion Agreement with the Promoter dated December 18, 1998 for the use of the "Tata" name.

The Company is not operating under any injunction or restraining order.

Milestones achieved by the Company since incorporation are mentioned below:

Year Event

1910
Tata Steel obtains its first colliery.

1912
a) First ingot rolls out.
b) Bar mills commence operations.
c) Introduction of 8 hour working day.

1938
Introduction of electric process for making steel which was employed for production of high grade iron and steel casting.

1972-1973
Coal fine washeries were set up for the first time in Jamadoba and West Bokaro.

1980-1996
Modernisation programme of the Jamshedpur steel works was initiated in four phases during this period.

2000
a) Cold rolling mill set up at Jamshedpur. The mill was completed in a record time of 26 months.
b) Creation of B2B portal called metaljunction.com in collaboration with SAIL and Kalyani Steel.

2001
World Steel Dynamics ranks Tata Steel as "India’s only World-class steel maker"

2003
a) The Company launches its first branded cold rolled steel product called "Tata Steelium"

d) The Company celebrates 75 years of industrial harmony.

2004
a) The Company’s biggest blast furnace completes production of 14 million tones of hot metal which is the highest production achieved by a blast furnace in India in its first campaign.

b) The Company files a corporate sustainability report where the Company was rated as India’s "Top Reporter" by United Nations Environment Program and Standard and Poor’s.

2005
a) The Company acquires NatSteel Asia in Singapore.

b) The Company launches "Steel Junction" which is India’s first organized retail store for steel
products.

c) The Company is ranked as the "World’s Best Steel Maker" by World Steel Dynamics.


2006

a) The Company’s steel works at Jamshedpur crosses 5 million tonne mark in crude steel production.

b) The Company is ranked again as the "World’s Best Steel Maker" by World Steel Dynamics.

c) The Company acquires Corus, which makes the Company the sixth largest steel maker in terms of actual crude steel production.

d) The Company was conferred the Prime Minister of India’s Trophy for the "Best Integrated Steel Plant"

2008

a) 1.8 mtpa capacity expansion at Jamshedpur becomes operational, bringing total crude steel production capacity to 6.8 mtpa.

b) Prime Minister Dr. Manmohan Singh unveiled the centenary postage stamp to commemorate the Company’s centenary year.

c) The Company was conferred the Best Establishment Award by the President of India.

d) The Company was awarded the Demining Application Prize.

e) The Company was awarded the TERI Corporate Award for its HIV/ AIDS initiative. .

2009

a) The Company issued Global Depository Receipts worth US$ 500 million.

b) The Company was awarded the CSR Excellence Award 2010 by the Associated Chambers of Commerce and Industry.

c) The Company was awarded the FE-EVI Green Business Leadership Award in the iron and steel category.

d) The Company was awarded "Asia’s Best Employer Brand Awards, 2010" for talent management, best human resource strategy in line with business, excellence in training, CEO with human resource orientation and human resource leadership.

e) The Company was awarded the Rashtriya Khel Protsahan Puruskar award for outstanding
contribution in the field of sports in the category of ‘Financial Support for Sports Excellence’.

f) Tata Ryerson and HMPCL merge with Tata Steel

Achievements

Some of the key achievements/awards received in Financial Year 2010 are as follows:

1. The Company was awarded the ‘Economic Times Company of the Year Award’.

2. The Company was conferred the "Indian Most Admired Knowledge Enterprise" award for sustained excellence in field of knowledge management.

3. In 2010, one of the Company’s employee was awarded the Prime Minister’s Shram awards for years 2005 to 2007.

4. Tubes Division of the Company won the 16th JRD QV Award.

5. Corporate Social Responsibility Excellence Award to the Company by Associated Chambers of Commerce & Industry of India.

2010

- Tata Steel, India’s leading steel makers has teamed up with State Bank of India, Orissa government and CAP, for the manufacturing of the skilled labour.

- Corus and SSI sign MoU for the potential sale of Teesside Cast Products

- Tata Steel - Joint Venture for production and sales of Automotive Cold Rolled Flat Products

- Tata Steel - Signing of Memorandum of Understanding between Tata Steel & NMDC

- Tata Steel executes agreements for the refinancing of its debt in Europe

- Tata Steel increases stake in New Millennium Capital Corporation

- Tata Steel has added one more milestone to its locker, as the Tata Steel has been ranked among the world's top ten of the "Most Admired Company" rated by Fortune Magazine and the Hay Group during the year.

- Tata Steel formed a joint venture in the ratio of 51:49, with Japan's Nippon Steel for the manufacturing and sales of automotive cold-rolled flat products at Jamshedpur unit

- Tata-Corus the steel making arm of the Tata Group has appointed Citibank as its advisor for the sale of its Teesside Cast Product (TCP) mills in Redcar, UK.

- Tata-SAIL joint venture bags coal mines in Jharkhand

- Tata Steel won the Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Winner for the year 2010 for sustained excellence in field of Knowledge Management.


2011

- Tata Steel - Joint Venture for Automotive Cold-Rolled Flat Products

- Tata Steel - Tata Steel signs definitive agreement with SSI for sale of TCP

- Tata Steel Ltd has informed that TCIL, a company listed on BSE and NSE has become a subsidiary of the Company with effect from April 01, 2011, as a result of an increase in the Company's shareholding in TCIL from 42.88% to 59.45%.

- Tata Steel conferred with ABCI Awards

- TSRDS Jharia receives Best NGO award

- Tata Steel bagged two prestigious awards at the MMMM Exhibition 2011

- Tata Steel won the 'The Businessworld Most Respected Company Award 2011

2012

- Tata Steel’s prominence on safety at all levels of its operations received national ovation with the Company bagging the prestigious National Safety Award

- Safety & Health Excellence Recognition 2012 awarded to Tata Steel by Worldsteel Association

-Tata Steel conferred with the prestigious Asian MAKE Award for Transforming Enterprise Knowledge into Stakeholder Value

-Tata Steel Conferred With the Prestigious 'AWARD FOR LEADERSHIP' in HR Excellence at the CII National HR Conclave 2012

- Tata Steel finally gets land for the Haveri project as the government of Karnataka has completed the land acquisition process for the integrated Tata Steel and Tata Metaliks project at Haveri district.

- Tata Steel restructured to improve competitiveness of UK operations through market cycles.

- Tata Steel secured major profiled steel plate order for Siemens wind towers.

- Tata Steel has expanded its aerospace operations in China by opening its second aerospace service centre in the country.

2013

- Tata Steel was awarded the 'CII-ITC Sustainability Prize' in the 'Category A' for Large Independent Company at the CII-ITC Sustainability Awards 2012.

- Tata Steel, a pioneer in steel manufacturing, launched a new version of its online portal-Valueabled.com at the Jaipur Literature Festival, an online extending company sustained campaign to inspire the youth to embrace a value driven society.

- Tata Steel Ltd. has voiced intentions to set up a GBP 22 million pounds manufacturing unit for developing innovative green technologies at Brinsworth site in Rotherham.

- Tata Steel forms alliance with Labrador Iron Mines Holdings Limited (LIM) to assist operations in Labrador trough.

- Tata Steel - Amalgamation of Kalimati Investment Company Limited with the Company.

- Tata Steel gets approval for the amalgamation of TML & TMKPL with the company by the Board of Directors.

- Tata Steel - Tata Metaliks Ltd and Tata Metaliks Kubota Pipes Ltd to Merge with Tata Steel Ltd

- Tata Steel sets up new 6mn tonne steel plant for Odisha project.

- Tata steel has inked a 5-year contract with Safran Group, a wholly owned subsidiary of American International Group, Inc.

- Tata Steel bags contract to serve Network Rail, Britain for five more years.

2014
- Tata Steel wins 2-year contract to supply rail tracks to French rail operator.
- Tata Steel inaugurates UK largest plate service centre n the West Midlands,.
- Tata Steel, ONGC named among world most admired companies by Fortune magazine in a list topped by technology giant Apple,
- Tata Steel Ltd has informed that Steel & Tube Holdings of New Zealand has agreed to acquire Tata Steel International (Australasia) Ltd.
- Tata Steel and L&T Infrastructure Development Projects have executed a agreement to sell 100% stake in the Dhamra Port Company with Adani Ports & Special Economic Zone for a worth approx Rs 5500 crore.
- Tata Steel signs contracts to supply pipes to Subsea 7.
- Tata Steel bags Asian Corporate Social Responsibility (CSR) Leadership Award for Community Development.
- Tata Steel - Tata Steel’s European business signs Memorandum of Understanding regarding its Long Products Europe business
- The company has inked a Memorandum of Understanding (MoU) with Switzerland-based Klesch Group to undertake detailed due diligence and negotiations for the potential sale of its Long Products Europe business and associated distribution activities.

2015
-Tata Steel has launched an "innovative and stronger" structural steel tube product in Europe
-Tata Steel Minerals Canada Limited acquires balance 49% participating interest in Howse Deposit
-Tata Steel has set up a new company to attract global electronics and electrical component makers from China and Southeast Asia
-Tata Steel, has commenced the production of coke at its Kalinganagar project in Odisha
-Tata Steel has got the Environment Ministry approval for more than doubling the capacity of its Jamshedpur-based cold rolling mill at an investment of Rs 126 crore
-Tata Steel Ltd has approved the Scheme of amalgamation between Tata Steel Limited and Tata Metaliks Limited and Tata Metaliks Dl Pipes Limited
-Tata Steel has entered into partnership with Abu Dhabi-based International Development Company (IDC) to expand its market base for energy sector products in the Middle East
-Tata Steel received green nod for expansion as well as setting up of two units at its Joda plant in Keonjhar district, Odisha
-Tata Steel UK Limited signs Letter of Intent regarding Long Products Europe business

2016
-Tata Steel gets green nod for Rs 1,877 cr expansion project
-Tata Steel calls of two subsidiaries merger
-Tata Steel receives contribution for investment project
-Tata Steel inaugurates day care facility for employees
-Tata Steel announces partnership for its Canadian Iron Ore Mines
-Tata Steel has won three awards for Excellence in Value Engineering at INVEST 32nd National & 5th Asian Value Engineering Conference held in New Delhi.
-Tata Steel receives ‘The Best Companies to Work for Award’ by Business Today
-Tata Steel bags the Most Ethical Company Award for the 4th time
-Tata Steel bestowed with the Golden Peacock Innovative Product/ Service Award
-Tata Steel conferred with the ‘Tata Affirmative Action Program’ Jury Award
-Tata Steel is India’s first steel manufacturing company to receive ‘Greenco Platinum’ rating by CII Green Building Council

2017
-Tata Steel inaugurates Cold Rolling Mill Complex BARA Phase II.
-Tata Stee's Katamati Mine wins Best Green Award.
-Tata Steel Kalinganagar hot metal production crosses 2 MT mark.
-Tata Steel's First Greenfield Ferro-Chrome Plant in India at Gopalpur Starts Production.
-Tata Steel launches 2 apps. The first app concerns TSL Events and the second App is ActionBound for treasure hunt.
-Tata Steel commissions its 1st 3 MW solar power plant at Noamundi.
-Tata Steel commissions mine air cooling system at Digwadih.
-Sukinda Chromite Mine (SCM) of Tata Steel in Jajpur district of Odisha bagged four awards at the safety week organised by the Directorate General of Mines Safety (DGMS).
-Tata Steel Joda Mine gets Golden Peacock Innovation Award

Find IFSC

Get Latest News alerts from Tamil Goodreturns

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X

Get Latest News alerts from Tamil Goodreturns

Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Goodreturns sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Goodreturns website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more