Market Update

5 சதவீத லாப உயர்வில் விப்ரோ..!

இந்தியாவின் 3வது பெரிய மென்பொருள் ஏற்றுமதி நிறுவனமான விப்ரோ, செப்டம்பர் காலாண்டில் 5.5 சதவீத லாப உயர்வுடன்.....